Etikettarkiv: Göteborg City Golf

Golfen flyttar och Färjenäsparken öppnas upp

Nu får Västra Eriksberg fler grönområden att tillgå. Under våren kommer nämligen Göteborg City Golf att flytta från Västra Eriksberg vilket gör det möjligt för Färjenäsparken att öppnas upp ytterligare för allmänheten. Lagom till sommaren kommer alltså boende och besökare att kunna njuta av det fina grönområdet som är som gjort för picknick och härligt sommarhäng.

Göteborg City Golf påbörjar sin flytt inom kort men restaurangdelen kommer att finnas kvar. Park & Natur planerar just nu för hur grönområdet, som ska färdigställas 2019, kommer att se ut och för mer information håll utkik på vastraeriksberg.se.

Eriksbergsbor som vill ta sig till parken rekommenderas att ta stigen i skogen som leder ner till det som idag är driving range (se karta). Och besökare som vill ta sig till parken med bil hänvisas till Karl XI:s väg. Längs med vattnet hittas även parkeringsplatser avsedda för besökande.

Vid eventuella frågor eller synpunkter kring arbetena kontakta:

Emma Hedenryd, Projektledare
Älvstranden Utveckling AB
Telefon: 031-368 96 06
emma.hedenryd@alvstranden.goteborg.se

Cecilia Strömer, Chef Stadsutvecklingsenheten
Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad
Telefon: 031-365 58 47
cecilia.stromer@ponf.goteborg.se