Tillfällig avstängning vid 58:ans vändslinga på Västra Eriksberg

Boende har länge klagat på bilar som står vid 58:ans vändslinga och det är en av de frågor som Eriksbergs Samverkansförening tagit upp vid flera tillfällen, i dialog med Älvstranden Utveckling AB och Park & Natur. Detta har varit en svår nöt att knäcka då det inte är självklart att stänga av områden hur som helst, då skulle många delar av staden stängas av.

Nu ser det ut som vi får en lösning på problemet, om än tillfällig. Det finns nu ett förslag framtaget för tillfällig avstängning med betonggrisar fram till Pölsebokajens färdigställande nästa vår. Därefter kommer betonggrisarna att tas bort och vi får tro att det nya kajområdets planerade utformning kommer att lösa problemet på lång sikt. Eriksbergs Samverkansförening har bett om att få lämna boendes synpunkter på den planerade utformningen.