Tobaksfritt?

Foto: i-eye

Vecka 47, det vill säga denna vecka, är ända sedan 1970-talet den så kallade Tobaksfria veckan. Även känd som Rökfria veckan. Under dessa dagar pågår en rikstäckande kampanj för minskat tobaksanvändande och en viktig målgrupp är skolungdomar. Statens folkhälsoinstitut gör regelbundet studier kring skolbarns hälsa där bland annat frågor om tobaksanvändningen ingår. Senaste studien visar att användandet, och då framförallt rökning, ökar bland unga.

Bland landets folkhälsopolitiska mål finns fyra delmål om tobak. Ett av dem är att ingen ofrivilligt ska utsättas för tobaksrök i sin omgivning. Många arbetsplatser är idag rökfria och det råder rökförbud på restauranger och krogar. Men att få bo i en rökfri miljö var länge husägare få förunnat.

Men tiderna ändras liksom kraven på boende. Astma- och allergiförbundet uppger att generic cialis cheapest det idag enbart finns 27 svenska fastighetsägare som erbjuder rökfria flerbostadshus. Trots det är efterfrågan stor och därför bygger vi nu ett rökfritt hus intill Bockkranen i Västra Eriksberg. På Astma- och allergiförbundets hemsida finns en lista över alla rökfria lägenheter i landet.

Vill du själv ha hjälp med att sluta röka? Sluta-röka-linjen är en gratis telefonlinje dit man kan http://catavino.net/jyser/order-cialis-online/ ringa för hjälp.