Utbyggnadsplan för Västra Eriksberg

Nyfiken på utbyggnadsordningen i Västra Eriksberg? Under en femtonårsperiod byggs ca 2200 nya bostäder i området. En stor del av Eriksberg är redan bebyggt men vissa delar kommer att vara helt färdigställda först 2019. På vår hemsida kan du nu läsa mer om utbyggnadsplanen här.

 

8 kommentarer

 1. Bra med en uppdaterad utbyggnadsplan. Önskvärt att Monsungatan hålls fri från byggtrafik till Kajen området. Lägg in färjeläget på utbyggnadsplan. Det saknas nu.
  J-O

  1. Hej Jan-Olof,
   Vi uppskattar ditt intresse för området. Vi strävar efter att begränsa transporterna genom västra Eriksberg i möjligaste mån, men av logistiska skäl och med hänsyn till utbyggnadsordningen är det ofrånkomligt med byggtrafik på Monsungatan. Vad gäller ny hållplats för färjan Älvsnabben så har vi i dagsläget ingen ny information. Vi kommer att uppdatera utbyggnadsplanen så fort vi får uppgifter från Västtrafik.

 2. Hur går det med utbyggnaden av kollektivtrafiken (båt,buss,språrvagn)?

  Det börjar bli trångt.

  1. Hej Fredrik,
   Vi har varit i kontakt med Västtrafik tidigare i år angående utökad kollektivtrafik, eftersom vi i likhet med dig och många andra anser att det är en mycket viktig fråga. I nuläget har vi ingen information om när en utbyggnad kan starta, utan inväntar besked från Västtrafik. Planeringen av trafik till och från Eriksberg hänger ihop med ett nytt resecentrum på Skeppsbron som ska vara klart 2015. Som det ser ut nu så kommer inte Västtrafik att göra några förändringar i kollektivtrafiken för Eriksberg innan dess.

 3. Går det att hålla en ”fri” kajpromenad till Färjenäsparken? Skulle vara toppen om inte det området är avspärrat fram till 2018/19!! 🙂

  1. Hej Marianne,
   Kajerna erbjuder verkligen härliga promenadstråk, och vår målsättning är att öppna för förbipasserande så snart det är möjligt. Av säkerhetsskäl är det dock inte möjligt låta allmänheten passera genom en byggarbetsplats under pågående arbete. Arbetet i Västra Eriksberg sker i utbyggnadsordning öster till väster och en passage kan bli aktuell tidigast under 2018.

 4. Jag passar på att fråga om Kajen. I 3D-modellen är det tilltagna bryggor inritade längs med hela strandlinjen. Alltså träytor utanför ”husmarken” som nu håller på att anläggas, där folk kan sola och ta del av vattnet. Precis som i Dockan, och kajpromenaden förbi Eriksbergstorget och i Sannegården. Men när man tittar på Peabs illustrationer för Kajen 1 så går vattenlinjen mer eller mindre intill huskanten. Vad är det som gäller? Jag hoppas på det första, då det öppna som bjuder in vem som helst, och inte bara oss som bor här, är ett av områdets styrkor. En öppen kajpromenad med inbjudande ytor hela vägen bort till Färjenäs skapar inte bara liv och rörelse. Det skapar även större kundunderlag för alla verksamheter, som också bidrar till områdets karaktär.

  1. Hej Erik, tack för dina synpunkter. Kajpromenaden längs med området Kajen kommer att vara tillgänglig för allmänheten. Vår förhoppning är att den blir en naturlig förlängning av det befintliga stråket och välbesökt av både allmänheten och boende! Bryggkonstruktionen projekteras just nu och kommer att innebära en försänkt lågbrygga som löper utefter kajen längs hela promenaden. 3D-modellen kommer att uppdateras när projekteringen är färdig.

Kommentarer är stängda.