Antalet anmälda brott på Eriksberg minskar

Under 2017 anmäldes 771 brott på Eriksberg vilket är en minskning jämfört med åren 2014 till 2016. Trenden fortsätter med att antalet inbrott i lägenheter minskar, däremot är det en liten ökning av skadegörelsebrott i området under de två senaste åren.

Eriksbergs Samverkansförening kommer löpande att följa upp brottsstatistiken i området och till vår hjälp har vi Kristofer Nilsson som är ny tillförordnad kommunpolis i stadsdelen Lundby. Idag finns det en kommunpolis för varje stadsdel och syftet med uppdraget är bland annat att komma närmare medborgarna och vara polisens kontaktyta mellan olika samverkansaktörer i samhället. Kristofer har arbetat 14 år i yttre tjänst på ingripandeverksamheten, Hisingen.

Kristofer Nilsson, kommunpolis Lundby

– Polisen är beroende av att boende och företagare hjälper oss med information om hur er vardag ser ut och vilka problem ni ställs inför i ert område, säger Kristofer.

– Vi vill kunna använda våra resurser där de bäst behövs och för det behöver vi identifiera problemen och ha en samlad lägesbild. Tillsammans är vi starka och polisen kommer inte att på egen hand kunna lösa alla de problem vi ställs inför. Därför är det viktigt att alla i området funderar på vad man kan bidra för att förebygga brott i området och öka tryggheten för invånarna.

Hur ser brottsläget ut på Eriksberg? Här är lite fakta om brottsutvecklingen 2017:

Rapporteringen bygger på uppföljning av hela Eriksberg som i sin tur är uppdelat i 14 små delområden för att få kunskap om vart brotten sker i området.

– Totalt minskar antalet anmälda brott i området, 771 under 2017 jämfört med 828, 883 och 885 under åren 2014 till 2016. Det vanligaste brottet under 2017 är stölder ur eller från motordrivet fordon (138).

– Skadegörelsebrott har ökat något under de senaste två åren där skadegörelse på fordon är mest förekommande. Klotter har ökat något de två senaste åren.

– Trenden fortsätter med att antalet inbrott i lägenheter minskar och inledningen av 2018 ligger under den prognos som polisen har för jämförelse med tidigare år. Kännetecknande för bostadsinbrott är att det är få gärningsmän och om gripanden sker så ger det snabbt positiva effekter. Läs tidigare artikel om bostadsinbrott

– Flest brott i området sker där flest människor bor, i centrala Eriksberg samt utmed alla kajområden.

Nytt inom kategorin ”tillgreppsbrott” är att polisen numera följer upp detta för att upptäcka och varna för ligor som stjäl krockkuddar och andra bildelar inom området.

Text: Claes Erlandsson
Källa: Polisen Hisingen