ÅTERVINNINGS-PRÅMEN SKJUTS UPP TILL HÖSTEN

Under dagen har Göteborgs Stad beslutat att skjuta upp den planerade testomgången till hösten (aug/sep). Med hänsyn till rådande omständigheter i samhället ansåg man det inte lämplig att genomföra testomgången under våren.