Kan Brf:er och bostadsbolag hjälpa Eriksbergsföretagen under Corona-krisen?

Samverkansföreningen fick idag ett mail från Anders Höckenström som bor på Ostindiefararen. Anders är själv inte representant för företag eller fastighetsägare men känner ett engagemang för området. Samverkansföreningen har inte mandat att fatta beslut men vill passa bollen vidare till alla våra medlemmar, främst riktat mot Bostadsrättsföreningarna och Bostadsbolaget.

Vissa Brf:er kanske redan börjat diskussionen med sina företag som hyr lokaler men samverkansföreningen hoppas att alla medlemmar värderar och diskuterar frågan inom sin styrelse. Kanske det kan starta individuella diskussioner med företagen beroende på behov – branscher och företag påverkas väldigt olika under krisen.

Tillfällig hyressänkning, senarelägga betalning – idéerna kan bli många för att underlätta för företagen att överleva. Om företag tvingas lägga ned kommer det att dröja länge innan lokalerna åter fylls på Eriksberg.

Här ett utdrag från Anders mail:

För att underlätta för de företag som drabbats hårdast av krisen och försöka lätta situationen så skulle några hyresfria månader hjälpa. Om Brf:erna kunde gå med på att inte ta ut hyra under mars, april och maj kunde det väga upp en del av de förlorade inkomsterna som pandemin orsaker. Tänker då främst på restauranger, fik, kiosker, etc. som drabbats av att de flesta av oss nu dragit ner på denna typ av aktiviteter.

Med tanke på att de flesta Brf:ers huvudinkomst kommer från de boende och inte eventuella näringsidkare så borde budgetarna kunna anpassas utan att hyror höjs för de boende.

Fördelar är då (förhoppningsvis) att företagen kan undvika att stängas, eller till och med går i konkurs, och därmed säkra att vi får behålla servicen i området. Det innebär också att förutsättningarna för att föreningarna får behålla sina hyresgäster och får hyresintäkter framöver förbättras.

Mvh // Anders, Ostindiefararen 13