Brf-samverkan på Västra Eriksberg

Laddstolpar, trygghet, husbesiktningar, gästparkeringar och garageplatser. Det var några av de hetaste frågorna när gruppen Brf-samverkan Västra Eriksberg möttes i veckan.

Gruppen representeras av styrelsemedlemmar från bostadsrättsföreningar väster om Eriksbergsdockan. Syftet är ett delge varandra erfarenheter och tips kring de frågor som alla föreningarna jobbar med till vardags. Och framöver kan det bli informella samarbeten kring frågor om upphandling, arbetssätt, gatumiljö osv.

Vid tisdagens möte medverkade bostadsrättsföreningarna Malö, Ellinor, Porthuset, KajenEtt, Eriksbergsterrassen, Compagniet, Linnea, Bockkranen, Albertina och Kajpromenaden.