Dialog och samarbete för förbättrad kommunikation på Eriksberg

Rubriken ovan inleder den skrivelse som Eriksbergs Samverkansförening idag skickar till nyckelpersoner i flera förvaltningar och bolag. Ambitionen med skrivelsen är att hitta former för samarbete för att förbättra stadens kommunikation med boende och företag – både kring kortsiktiga och långsiktiga utvecklingsfrågor som rör hela Eriksberg. Som ett första case vill föreningen testa formerna i de arbeten som ska göras vid Monsungatans norra del (längst in vid dockan) där det idag är en mycket dålig situation för bussar, bilar och fotgängare samt en allmänt trist syn att skåda de omkringliggande ytorna.