Eriksberg först i Göteborg med flytande kontor?

SF Marina, med huvudkontor på Eriksberg, planerar för en investering som utvecklar det maritima temat i Eriksbergs Kulturhamn. Företaget investerar drygt 10 miljoner i projektet som beräknas bli klart till jubileumsåret 2021. Därmed blir man först på Eriksberg (kanske i Göteborg?) med ett flytande kontor och det kommer att bli stort intresse, såväl lokalt som internationellt. Totalt finns sex byggrätter utmed pirarna vid Eriksberg.

Lina Odhe på SF Marina är Design Manager och dessutom projektledare för att sjösätta det nya huvudkontoret vid Eriksbergskajen, vid Eriksbergs färjeläge.

Linas ambition är att kontoret ska bli ett smycke som berikar kulturhamnen, bland annat med modern design, stora glasytor och stämningsfull belysning. Det blir ingen byggarbetsplats, kontoret kommer att vara på plats över en natt. Ytterligare en fördel är att man vill visa på nya sätt att ha verksamhet vid vattnet utan att behöva ta till pålning och dyr anpassning till vattennivåer. SF Marina räknar med att det blir stort intresse med besökare från hela världen.

Detaljplan klar – bygglovshandlingar lämnas in i december

Det finns en gällande detaljplan sedan 1992 och SF Marina ska lämna in handlingarna om bygglov i december. Totalt blir kontoret cirka 500 kvadratmeter i 2,5 plan.

Det lokala familjeföretaget SF Marina är medlem i Eriksbergs Samverkansförening och har sitt huvudkontor på Propellergången, ett stenkast från kajen. Tillsammans med Hotell 11 var man första företag som etablerade sig på Eriksberg och året var 1993.

SF Marina sysslar med marin verksamhet och när man nu vill bygga ett flytande kontor passar det väl in i övrig verksamhet i Eriksbergs Kulturhamn. Detta sammantaget gör att Älvstranden Utveckling AB, Eriksbergs Samfällighetsförening, Eriksbergs Samverkansförening och föreningen Eriksbergs Kulturhamn ställer sig positiva till etableringen.

SF Marina har precis firat 100-årsjubileum och det flytande kontoret beräknas vara klart till Göteborgs 400-årsjubileum 2021 http://www.goteborg2021.com/

Fakta om SF Marina https://www.sfmarina.com/

SF Marina har levererat närmare 1 500 marinor i 50 länder runt om i världen

Företaget tillverkar och monterar bryggor, hamnanläggningar och vågbrytare till marinor, såväl privata bryggor som industrikajer. Det senaste exemplet är en 100 meter lång kaj för fiskerinäringen på Donsö. Lite längre norrut på kusten finns hotell och restauranganläggningen Salt & Sill på Klädesholmen där företaget byggt flytbryggorna till hotelldelen. I närområdet har man bland annat gjort vågbrytaren in till Sannegårdshamnen.

SF Marina har global konkurrens men har unika fördelar med egen metod att bygga kopplingar mellan pontoner samt betongarmering av basaltfiber.

SF Marina har sju anställda på kontoret i Eriksberg, 47 anställda i fabriken på Tjörn och sysselsätter betydligt fler i olika projekt runtom i världen.

Sex byggrätter vid pirarna

Redan vid etableringen av det moderna Eriksberg var det tänkt att det ska finnas byggnader vid pirarna. Sedan 1992 finns detta med i detaljplanen med fyra byggrätter på utsidan av Spontpiren (pir 5) och en byggrätt längst ut på Kvarnpiren, utöver den byggrätt som SF Marina nu vill nyttja.

I detaljplanen finns noggranna angivelser för höjd och bredd på byggnader. I SF Marinas fall är det ett flytande kontor med maritim anknytning, hade det byggts på traditionellt sätt skulle det säkerligen bli högre. Pirar runtom i världen har olika verksamheter och byggnader i anslutning till själva piren så det är inte unikt för Eriksberg.

Båtar vill alla självklart ha utmed kajen. Utrymmet för byggrätterna är en bråkdel, det finns idag uppemot en kilometer ledig kaj vid Eriksbergskajen.

Bildillustration: Nordström Kelly Arkitekter