Vad händer i Färjenäsparken?

Med sikte på 2021 fortsätter staden att utveckla Färjenäsparken till en unik stadspark som möter älven.

Park & Natur har nu startat en informationssida om upprustandet av Färjenäsparken där man löpande kommer att lägga ut vad som sker i arbetet med parken. Sidan finns här på Göteborgs stadsutvecklingssida https://stadsutveckling.goteborg.se/projekt/farjenasparken/

Just nu restaureras en mur från villastaden som fanns på platsen tidigare. Under 2019 anlägger man ett nytt utegym och rustar upp entrén vid Astrids gata samtidigt som den görs tydligare. När byggnationen av bostäder längs med Göta älv är klar, kommer Färjenäsparken att kunna växa och utvecklas ytterligare med böljande gräsmatta ner mot älven för evenemang, picknick och lek.

Färjenäsparken är belägen på historisk mark och en del av upprustningen går ut på att förtydliga och uppmärksamma platsens historia.