5 mars, 2012

Färjenästerrassen tar form

Under nästa vecka påbörjas arbetet med att färdigställa den blivande parken Färjenästerrassen. Parken är belägen bakom höghusen på den västra sidan och beräknas vara klar under november i år.

Förutom att Färjenästerassen kommer att innehålla grönytor med trädplantering, gångvägar och lekplats ingår också en effektbelysning av den västra bergväggen.

Målsättningen är trots alla ofrånkomliga transporter att arbetena ska ske så smidigt och innebära så lite störningar som möjligt.

Vid eventuella frågor beträffande arbetena kontaktas:
Platschef: Robert Landström, Torslanda Entreprenad AB, 0704-83 86 05
Byggledare: Bo Gustafsson, Göteborgs Byggledning, 0708-25 10 90
Beställare: Bengt Nilsson, Park- och Naturförvaltningen, 031-365 57 66
Projektledare: Thomas Nygren, Älvstranden Utveckling AB, 031-779 96 21