Gatu- och kajkompletteringar

Under vecka 15 påbörjas komplettingsarbeten med färdigställande av gator och kaj, se markering. Arbetet beräknas vara helt klart till den 5 juli i år.

Målsättningen är trots ofrånkomliga transporter att arbetena ska ske så smidigt och förorsaka så lite störningar som möjligt.

Frågor eller synpunkter:
Vid eventuella frågor eller synpunkter beträffande arbetena kan nedanstående personer kontaktas:

Platschef: Markus Plomgren, Markbygg AB, 0522-63 73 34
Byggledare: Christian Björkman, Göteborgs Byggledning, 0708-25 10 98
Beställare: Negin Shabani, Trafikkontoret, 031-368 26 77
Projektledare: Thomas Nygren, Älvstranden Utveckling AB, 031-779 96 21