High Speed Boats tar över Eriksbergskajen

Nu har höghastighetsbåtarna tagit över Eriksbergskajen. 5-7 juni arrangeras High Speed Boat Operations Forum (HSBO) med bas i Eriksbergshallen. Evenemanget har varit på Eriksberg i drygt tio år men det är ”se men inte röra” för Eriksbergarna, det är bara för branschen med inbjudna gäster. 370 delegater från 31 länder medverkar, bland annat från flottan, kustbevakning, polis, och sjöräddning. På programmet står presentationer om forskning, teknikutveckling, båtdesign, utrustning och drygt 30 båtar finns för testkörningar i hamninloppet.

Läs mer om HSBO http://2018.hsbo.org/