Hamnbanan + fotboll = sant

Foto: claes113@gmail.com

Nu är fotbollsplanen klar för spel. Konstgräset är utrullat och Eriksbergs IF kan snart börja träna och spela på den nyupprustade anläggningen vid Seamen´s Center på Rosenhill. Planen är ett av de första synbara bevisen för att Trafikverkets projekt Hamnbanan drar igång. Den nya hamnbanan kommer att riva barriärer, knyta ihop stadsdelar och öppna upp så att boende får bättre tillgång till parker, grönområden och kajpromenader.

Under projekttiden kommer den upprustade idrottsanläggningen främst att användas av Eriksbergs IF då deras fotbollsplan och klubbstuga vid Krokängsplan påverkas av Hamnbanan. Efter byggtiden kommer fotbollsplanen och klubbstugan vid Krokängsplan att byggas upp igen.

Eriksbergs IF bildades 1931 och håller till vid Krokängsparken i Eriksberg. Föreningen har verksamhet för både pojkar och flickor och har prisats av stadsdelsförvaltningen för sin satsning på flickfotboll. Föreningen har idag ca 350 medlemmar och växer för varje år i takt med att Eriksberg växer med nya bostäder.

När viktiga saker händer i projekt Hamnbanan kommer Eriksbergs Samverkansförening att informera om projektet i samarbete med Trafikverkets kommunikatörer, projektledare och miljöexperter. För den vetgirige finns massor av intressant information på Trafikverkets hemsida https://www.trafikverket.se/hamnbanan

Foto: claes113@gmail.com

Foto: claes113@gmail.com