På gång: fartbegränsning, polisbevakning och klätterhinder 

Foto: claes113@gmail.com

Fartbegränsande åtgärder på Monsungatan och klätterhinder på bockkranen är två åtgärder som görs under sommaren för att öka trygghet och säkerhet längs med Monsungatan. På lite längre sikt kan det bli hinder mot parkering runt vändslingan vid kajområdet söder om basketplanen. Och polisen uppmanar att anmäla händelser för att underlätta deras prioritering.

Det har under en lång tid varit klagomål kring trafik- och ordningsproblem på Monsungatan, speciellt runt basketplanen när det är varmt väder. Eriksbergs Samverkansförening har nu varit i kontakt med ansvariga hos Polisen, Park & Natur, Trafikkontoret och Älvstranden Utveckling AB och här kommer en kort sammanställning av läget:

Trafikkontoret gör fartbegränsande hinder på Monsungatan i form av vägbulor som är anpassade för kollektivtrafiken. Arbetet görs inom ramen för nuvarande projekt på Monsungatan och ska vara klart under sommaren.

Klätterhinder ska monteras på bockkranen under de närmaste veckorna, detta för att undvika att ungdomar klättrar upp i kranen. Sedan tidigare har man satt upp inre larm men kompletterar nu också med yttre klätterhinder.

Polisen har ökat bevakningen och kommer fortsättningsvis att ha fokus på området. Dock uppmanar Polisen de boende att anmäla och rapportera händelser för att man ska kunna göra prioriteringar bland mycket annat som tar deras resurser.

Park & Natur ska under hösten påbörja arbetet med kajområdet söder om basketplanen (Pölsebo-kajen). Samverkansföreningen har begärt att man i det arbetet också ska lösa problemen med bilar som parkerar runt vändslingan. Vi fortsätter att bevaka denna fråga och hoppas på en lösning.