När fel sida blev rätt sida

Det är nu cirka 25 år sedan man startade  bostadsbyggande på Älvstrandens västra sida. Målet var att bygga den goda staden och nu är tiden inne för lite reflexioner. Blev det som tänkt? Vad tycker de boende i Lindholmen, Sannegårdshamnen eller Eriksberg? Blev livet gott?

Om det sociala livet och mycket annat finns att läsa i Joakim Forsemalms skrift, Fel sida blev rätt? från mars 2011.


2 kommentarer

  1. Även om vi älskar området så tycker vi att det byggs alldeles för mycket i förhållande till grönområden, skola, förskola osv. Tex enl. planen kommer vi inte att ha utsikt mot Ramberget när bygget är klart, likaså när Kajen är klart kommer Färjenäsparken att till stora delar förlora sin utsikt över vattnet. Saker som t ex nya båthållplatser, grönområden, parker kommer att göra området attraktivt, men om det överbyggs som planerna visar kommer inte stadsdelen att ”andas fritt” och vara en oas som vi som redan bor här tycker att den ska vara.

Kommentarer är stängda.