Nu restaureras muren i Färjenäsparken

Under veckan påbörjar Park & Natur upprustningen av muren längs med Salterigatan i Färjenäsparken, rödmarkerat på bilden. Muren har vart i behov av upprustning en tid då bland annat delar av hörnet har rasat. Tillfällig gångväg kommer bli längs med den prickade blåa linjen. Arbetet pågår under november-december och beräknas vara klart före årsskiftet.

Muren är en kvarlämning av den villastad som byggdes här runt förra sekelskiftet, när industrierna i området blomstrade. Villastaden tömdes på 1970-talet när Eriksbergsvarvet ville bygga ut. Varvskrisen satte stopp för de planerna och husen revs i början på 1990-talet.

Restaureringen är en del i en större utveckling av Färjenäsparken, som kommer att pågå ett par år framöver. Med sikte på 2021 skapas en unik stadspark som möter älven.

År 2021 fyller Göteborg 400 år och utvecklingen av Färjenäsparken är en del i jubileumssatsningen ”Blå & gröna stråk och oaser” för att göra det enklare för människor att röra sig och mötas över stadsdelar, koppla av, uppleva kultur och natur.