Sista etappen av kajen vid Bockkranen

Projekten längs Monsungatan är nu inne på upploppet. Under april inleder Park- och Naturförvaltningen arbetet med att färdigställa kajen söder om Bockkranen. Men varning för högt ljud från betongrivning.

I samband med arbetet kommer man först riva ytskiktet på kajen och sedan göra en ny pågjutning av betong på kajen. Alla arbeten kommer utföras under dagtid och målet är att orsaka så lite störningar som möjligt. Dock kommer man använda en metod för att riva betongen som tyvärr är relativt högljudd. Projektledningen ber om överseende med detta.

Arbetet beräknas påbörjas i april och vara helt avslutat i september 2020. Entreprenör är Svensk armering och betongarbeten AB.