Skulpturer som erbjuder deltagande i Färjenäsparken

Färjenäsparken har i vår varit laborationsområde för studenterna på Järn & Stål / offentlig gestaltning. Studenternas undersökningar har fokuserat på hur objekt i parkerna kan aktivera betraktaren och erbjuda någon form av deltagande. Något som resulterat i en utställning som nu på lördag kl. 11.00 har premiär vid Golfbanan.

Installationerna kommer att kunna ses under perioden 25 maj – 6 septembet 2013 och utställningen är ett sammarbete mellan Göteborgs Park- och Naturförvaltning samt Järn & Stål / offentlig gestaltning, HDK vid Steneby, Göteborgs universitet. Förhoppningen är att initiativ ska ge upplevelser för alla sinnen och att du som besökare kanske kommer att snubbla över en interaktion på överraskande och oväntade platser i Färjenäsparken intill Erikbergsvarvet.