Etikettarkiv: Götaverken

Så blir nya Lindholmshamnen


Skiss från Älvstranden Utveckling. 

Planerna för gamla Götaverksområdet är fastställda. I nya området Lindholmshamnen kommer 450 lägenheter byggas och 3000 kvm vigas åt service, butiker och restauranger. I områdets nordöstra hörn planeras dessutom ett nytt landmärke – ett 16 våningar högt hus väl synligt från Göteborgs centrum.

Det händer mycket i närområdet. Utvecklingen av Frihamnen och Backaplan är i full gång och nu är det även bestämt vad som ska bli av gamla Götaverksområdet. Intill Lindholmen Science Park ska ett nytt kvarter kallat Lindholmshamnen växa fram.

I området ska 450 lägenheter, varav 100 hyresrätter byggas, och 3000 kvm vigas åt service, kontor och restaurang. Plats för barn blir det också – enligt planen ska det finnas en förskola med 4-6 avdelningar. Utbyggnaden av de allmänna platserna startar redan nu under 2015 och under nästa år inleds utvecklingen av själva kvarteren. Lindholmshamnen beräknas stå färdig år 2020.

Ambitionen med bygget är att skapa tydliga kvarter och gaturum, där Lindholmen och Götaverksområdet blir ett rikt och sammanhängande stadsområde. Den västra delen av området kommer att utgöras av fyra kvarter, ett torg med restaurang utefter Lindholmsbassängen, ett parkstråk samt en större kontors- och centrumbyggnad. Områdets östra del kommer bestå av ett kvarter och en park. Enligt planen ska också ett 16 våningar högt hus byggas i kvarterets nordöstra hörn, väl synligt från Göteborgs centrum.

En viktig inspirationskälla till Lindholmshamnen har varit hamnen, historian och vattnet. Området ingår som en del i Vision Älvstaden, Göteborgs Stads strategi för att utveckla områdena längs med norra och södra älvstranden. I Älvstaden ingår Lindholmen, Frihamnen, Backaplan, Ringön, Hisingsbron, Gullbergsvass, Centralenområdet, Skeppsbron och Norra Masthugget.

Här kan du läsa mer om Lindholmshamnen.

Information om Älvstaden finns på Älvstadens hemsida och även hos Älvstranden.