Utbyggnaden startar med återflytt av ”Västlänksträd”

Bild tillhör Göteborgs Stad

Under vecka 4 startar utbyggnaden av Färjenäsparken. Det blir också startskottet för återflytt av träd, som flyttats tillfälligt till plantskola inför bygget av Västlänken.

Arbetet inleds med att ett fyrtiotal ”Västlänksträd” planteras i parken. Det är främst ekar som stått utanför Göteborgsoperan, Casino Cosmopol samt vid Kanaltorget och Regionens hus.
Även oxlar som stått vid Världskulturmuseet, lindar och prydnadsaplar från Kvarnberget samt körsbär och tallar från Korsvägen kommer att få nya permanenta platser i Färjenäsparken.

Träd ”på spa”

Sedan träden flyttades har de stått tillfälligt på en plantskola i Tollered, där Trafikverket ansvarar för skötseln. Det är också Trafikverket som flyttar tillbaka träden till staden.
– Träden har väldigt goda förutsättningar på plantskolan. Lite som att de är på spa jämfört med att stå i Göteborgs innerstad. Därför kan vi nu få stora, välmående träd till de naturlika planteringarna som ramar in evenemangsytan, som ingår i utbyggnaden av Färjenäsparken, förklarar projektledare Emma Johansson, park- och naturförvaltningen.

Läs mer på Göteborg Stads hemsida för stadsutveckling.

26 januari, 2021

Hamnbanan, Eriksberg- Pölsebo

Arbeten oktober – december 2020, Det här bygger vi – Dubbelspår i tunnel Det nya dubbelspåret kommer att vika av från nuvarande spår efter Nordviksbron. Därefter går de i en ca 1 km lång tunnel, fortsätter igenom Bratteråsberget, vidare under Krokängsparken och mynnar ut vid Pölsebo. Här ansluter spåren till nuvarande spår. Pölsebo bangård, de […]

21 oktober, 2020

Byggnationen på Pölsebokajen är nu klara!

Byggnationen på Pölsebokajen är nu klara och kommer att ta bort stängslet från platsen. Pölsebokajen har fått ett nytt ytskikt av betong med ett stålräcke vid kanten. Vi har anlagt en mur för att ta upp nivåskillnader. Bakom muren har vi anlagt en gräsmatta som nu är nysådd. Intill vändslingan och Monsungatan har vi planterat […]

7 oktober, 2020

Den 2-4 oktober kommer ett antal skutor till Eriksberg

Foto: Föreningen Västkustskutorna Föreningen Västkustskutorna och Maritimt i Väst inbjuder härmed till den årliga Skutträffen. Alla traditionella skutor och båtar, stora som små, är välkomna! Årets Skutträff har Eriksberg Kulturbåtshamn (Göteborg) som både start- och målhamn. Arrangemanget är ett ”genrep” inför Göteborgs 402-årsjubileum då vi planerar ett större skutarrangemang i Eriksbergs Kulturbåtshamn. Fredagen 2/10 Skutorna […]

24 september, 2020

Evenemang och naturlika planteringar i Färjenäsparken till 2021

En sammanhängande gräsyta genom parken för evenemang, aktiviteter och rekreation – omfamnad av bryn med varierad vegetation och gläntor. Stråk som kopplar ihop parkens delar och en ny entré. Det är innehållet i nästa etapp av utbyggnaden av Färjenäsparken som ska stå klar hösten 2021. Läs mer på Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling

Här stannar återvinningspråmen 19/9 – 2/11

Här kan du se var och när vår flytande återvinningscentral (ÅVC) lägger till. Denna flytande ÅVC tar emot i stort sett allt det som en vanlig ÅVC tar emot, det vill säga brännbart och obrännbart grovavfall, farligt avfall och elektronik. Återvinningspråmen tar även emot saker för återbruk i samarbete med Björkåfrihet (fd Emmaus Björkå). Däremot […]

14 september, 2020

Återvinningspråmen kommer tillbaka i höst

I september och oktober kommer de som bor nära älven kunna lämna sitt grovavfall på återvinningspråmen. Vårens turer blev inställda på grund av Corona men till hösten kommer pråmen att lägga till och ta emot besökare vid Skeppsbron, Stigbergskajen, Eriksberg och Sannegården. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer att se till att besökare håller fysisk […]

4 juli, 2020

Vår web- och kommunikationsansvarige Claes Erlandsson lämnar Eriksberg

Då har vår webmaster och kommunikationsansvarige Claes Erlandsson lyft från Eriksberg som han skrivit i sitt inlägg här om dagen. Vi i styrelsen vill tacka honom för det jättefina jobb han gjort för föreningen och att han skött hemsidan med sådan entusiasm och engagerat sig i områdets alla frågor. Vi önskar Claes med fru Git […]

1 juli, 2020