Temakväll om Utveckling Eriksberg

Den 12 april har Eriksbergs Samverkansföreningen bjudit in medlemsföretag, samtliga fastighetsägare och styrelser för bostadsrättsföreningar till en temakväll om Eriksberg på River Restaurant. Syftet är att informera och diskutera kring en rad utvecklingsfrågor på Eriksberg men också att träffas för att knyta kontakter.

Kvällen inleds med ett inspirerande föredrag av Ove Andersson om Ostindiefararen och originalskeppets sista resa fram till förlisningen i Göteborgs hamninlopp år 1745.

Därefter blir det information och diskussion om en rad aktuella frågor på Eriksberg. Bland annat kommer Lundbys nya områdespolis Kristofer Nilsson att presentera sig och berätta om polisens arbetssätt, Grannsamverkan mot brott och hur trenderna ser ut i Göteborg och på Eriksberg.

Andra programpunkter är hur vi kan utveckla kommunikationen på Eriksberg med hemsida och Facebook. Vidare kommer det att bli information om Kulturhamn Eriksberg, ny elbuss och om hur vi kan utveckla restauranger och caféer på Eriksberg.