Underhållsåtgärder av kaj- och bryggkonstruktioner inom Västra Eriksberg

Som ett led i att Kommunfullmäktige beslutat om ett förnyat övertagande av kaj- och byggkonstruktionerna inom Älvpromenaden i Västra Eriksberg kommer vi under våren 2016 genomföra reparations- och underhållsarbete. De berörda kaj- och byggstråken är markerade på kartan ovan.

Arbetet påbörjas vecka 10 och beräknas vara helt avslutat innan månadsskiftet maj/juni 2016. Vårt mål är att förorsaka så lite störningar som möjligt under arbetsperioden, men periodvis kan det förekomma visst buller i samband med bilnings- och blästringsarbeten.

Frågor eller synpunkter

För eventuella frågor och/eller synpunkter beträffande arbetena kan någon av nedanstående personer kontaktas:

Platschef-Entreprenör
Tomas Lyckberg, Frog Marine Service AB,
Telefon 0735-21 50 47

Arbetschef-Entreprenör
Per Hellström, Frog Marine Service AB,
Telefon 0739-20 00 01

Byggledare-Beställare
Christian Björkman, Göteborgs Byggledning Ab,
Telefon 0708-25 10 98

Projektchef-Beställare
Thomas Nygren, Älvstranden Utveckling AB,
Telefon 031-368 96 21