30 juni, 2016

Utveckling av Färjenäsparken

 

Frjensparken i Eriksberg, sommaren 2012.

I den övre delen av Färjenäsparken
finns odlingar, skatepark, konstgräsplaner och mycket annat. Nu är det dags att utveckla delen ner mot älven. Vi ringde upp Bengt Nilsson på Park- och Naturförvaltningen för att ta del av planerna.

Hej Bengt Nilsson, varför ska ni restaurera nedre delen av Färjenäsparken?

– Vi har tidigare restaurerat den övre delen av parken vilket lett till odlingar, skatepark, konstgräsplan och gång- och cykelvägar. Nu är det dags att fräscha upp parkens nedre del.

Vad ska göras?

– Vi vill att parken bättre ska kopplas ihop med älven. Det finns stora gräsytor som kan fyllas med aktiviteter, men frågan är vilka? Därför ska vi dra igång ett dialogarbete med boende och andra intressenter nu i höst.

Hur påverkas de boende?

– De boende kommer att påverkas genom begränsad framkomlighet och en del byggbuller. Alla transporter kommer att ske från Karl IXväg och kommer inte att beröra den nya bebyggelsen.

När ska bygget vara klar och vad kan de boende förvänta sig?

– Parken ska stå färdig 2019 och då kommer de boende ha tillgång ett av stadens finaste
parkområden.

Lekplats i övre delen av Färjenäsparken:

Lek i Frjensparken, Eriksberg.