Omläggning av ledningar i området Kajen

 

ombyggnadVE3

På grund av sättningar i området som är till följd av oförutsedd grundvattensänkning och genomförd byggnation kommer vi nu under semestern lägga om en del av spillvattenledningen i området Kajen. Detta för att säkerställa och förbättra framtida funktion.

Västkustens Anläggnings AB har fått i uppdrag av Kretslopp och vatten att utföra detta arbete.

Genomförandet medför att åtkomsten till och från garagen kommer att vara begränsade periodvis under vecka 28-32. Arbetet kommer att bedrivas vardagar mellan kl 7-16 och detta medför att in och ut passage från garagen kommer att vara begränsad under dessa tider.

Parkering av de bilar vars garage blir påverkade kommer att kunna ske på en temporär anvisad plats med uppvisande av P-tillstånd som tillhandahålls via respektive bostadsrättsförening.

Frågor eller synpunkter

Vi hoppas på ert överseende och vid frågor eller synpunkter kan nedanstående personer kontaktas:

Entreprenör:
Västkustens Anläggnings AB

Arbetsledare: Lars Nilsson

lasse@vkab.nu

Telefon: 0735-17 40 04

Beställare:
Kretslopp och vatten
Byggledare: Lars Ottosson

lars.ottosson@kretsloppochvatten.goteborg.se

Telefon: 031-368 70 12

Älvstranden Utveckling

Projektledare: Therese Tranarp

therese.tranarp@pyramiden.se

Telefon: 031-780 22 21

 

 

EGNAHEMSBOLAGET · HSB · JM · NCC · PEAB · RIKSBYGGEN · ÄLVSTRANDEN UTVECKLING