Båtbryggor på gång i Eriksberg

Inom kort börjar vi att anlägga bryggor i Västra Eriksberg. Arbetet inleds med el- och vattenanslutningar och därefter anläggs bryggor för blivande båtplatser i Dockan. Arbetena omfattar utvändig vågbrytare och sex stycken båtbryggor på den östra sidan.

Båthamnen beräknas vara färdig under slutet av april i år.

Av arbetsmiljö- och säkerhetsskäl kommer lågbryggan längs den östra sidan under arbetstid att vara avspärrad för allmänheten. Målsättningen är att arbetena i övrigt ska innebära så lite störningar som möjligt.

Vid frågor eller synpunkter beträffande arbetena kontakta:
Byggarbetsmiljösamordnare: Marcus Lindberg, El-Bröderna AB, 0709-42 06 50
Beställare(ombud): Peter Hartzell, Grefab, 031-80 58 00

För intresseanmälan och frågor angående uthyrning av båtplatserna kontakta:
Katarina Lindahl, Grefab,  katarina.lindahl@grefab.se, 031-333 2037