De mest utsatta träkajerna på Västra Eriksberg tvättas i höst

Vissa delar av träkajerna på Västra Eriksberg får snabbt en grön beläggning och därför kommer Park & Natur att tvätta de mest utsatta under hösten 2019 och resten görs nästa år. Senast de tvättades var hösten 2017.

Park & Natur håller på att ta fram en underhållsplan för fortsatt skötsel av träkajerna. Det blir inte en fast underhållsplan med bestämda intervaller då det kan medföra onödigt mycket underhåll eller att underhållet utförs för sent. Istället blir det en bedömning utifrån klimat, grad av väderexponering, användning och vandalisering. Man kommer även att utföra regelbunden tillsyn föra att hålla konstruktionen hel och ren.

På centrala Eriksberg ansvarar Eriksbergs Samfällighetsförening för den långa kajen och rengör den vartannat år samt varje år för halkkänsliga delar som trappsteg och liknande som vetter mot öster.