Nu startar projektet vid Pölsebokajen

Älvstranden Utveckling AB meddelar att projektet vid Pölsebokajen nu inleds. Området har hittills använts till upplag för byggarbeten och tillfälliga parkeringsplatser. Eftersom ytan är ett vattenområde har det gjorts förstärkningsåtgärder med pålar och liknande. Klartidpunkten är flyttad från november till december. Nedan finns informationsbladet om projektet

Läs tidigare artikel om de olika projekten på Västra Eriksberg https://eriksberggoteborg.se/ny-information-nedrakningen-har-borjat-for-projekten-pa-vastra-eriksberg/