Felanmälan gator, torg och parker

Trasig lampa, hål i gatan, buskar som behöver klippas. När du ser nåt som behöver åtgärdas finns det flera enkla och snabba sätt att felanmäla till GUAB och Göteborg Stad. Vänta inte på att någon annan ska fixa det.

Eriksbergs Samfällighetsförening ansvarar för området runt kajen på centrala Eriksberg. Fastighetsförvaltaren GUAB har uppdraget att sköta området och de finns ständigt i rörelse och upptäcker mycket på egen hand. Behöver du felanmäla, skicka e-post till info@guab.se

För alla övriga delar av Eriksberg är det Göteborgs Stad som gäller och då finns det flera vägar för att felanmäla till Trafikkontoret och Park & Natur:
– Längst ned på stadens hemsida finns Felanmälan gator, torg, parker. Fyll i formuläret och skicka in.
– E-post till goteborg@goteborg.se
– Är det akut ring Göteborgs Stad 031-365 00 00.

När Kundtjänst får in ditt ärende sorteras det till rätt enhet, främst Trafikkontoret och Park & Natur. Där bedöms om det är brådskande eller om det läggs in för senare åtgärd. När det gäller belysning så görs det två kontroller per år av alla lampor, i januari och i inledningen av hösten.