Fyra pirar – en kulturhamn

Kulturhamnen – skiss i visonsprocessen inför 2021

Nu är det tre år kvar till 2021 då Eriksbergs Kulturhamn ska vara klar. Lite fler båtar och en skylt är det enda som skvallrar om att det jobbas för att skapa en kulturhamn till jubileumsåret.

Med barnbarnet i handen vandrar jag stolt ut på pirarna på Eriksberg och berättar om Göteborgs historia och dess olika storhetstider genom att peka på båtarna och byggnaderna. Här möter kulturhistoria dagens folkliv längs vattnet i Göteborg”.

Så lyder Vision 2021 för Eriksbergs Kulturhamn och den är grunden för arbetet som påbörjades 2014. Då gjordes också ankringsplatser vid pirarna och vindskyddet förstärktes. Ambitionen är att de fyra pirarna ska bli en permanent och trygg hamn för kulturbåtar. Men flera utmaningar måste övervinnas och vi ställer tre frågor till Johan Ekman på Älvstranden Utveckling AB.

Vi hör två begrepp; kulturhamn och kulturbåtshamn, vad gäller?

Kulturhamn är det rätta begreppet, av flera anledningar. Hela Eriksbergsområdet var en gång varit arbetsplats för tusentals varvsarbetare. Här byggdes och sjösattes fartyg sedan mitten av 1800-talet fram till den sista leveransen 1979. Dessutom är Göteborg en handels- och sjöfartsstad vilket skutorna exemplifierar. Det är dessa kulturarv vi vill ta vara på.
Vi vill också använda begreppet kulturhamn för att det inte bara ska bli en hamn för gamla träbåtar, vi vill ha ett bredare perspektiv där båtar av alla former och åldrar är en del av båt- och hamnkulturen. Dessutom vill vi ha massor av kultur i hamnen, både till vardags och vid events vid de fyra pirarna.

Hur går arbetet?

Vi har redan gjort en hel del och hamnen utvecklas hela tiden. 2018 är ett väldigt viktigt år för att vi ska ha möjlighet att bli klara till 2021 och att sedan hamnen ska utvecklas långt in i framtiden.

Vilka utmaningar ser du?

Det är fyra tydliga utmaningar – vågskvalp, hamnförening, samarbete och finansiering.
Strömmen i älven är stark, vågor från den starka sydvästan och svall ifrån kollektivbåttrafiken gör att det krävs någon form av vågbrytare utanför de fyra pirarna.
Vi måste också etablera en ideell kulturhamnsförening som har kunskap och erfarenheter att driva en kulturhamn. Här finns det erfarenheter får hela världen att dra nytta av.
Vi måste skapa ett samarbete mellan kulturhamnen och Ostindiefararen eftersom skeppet kommer att ligga kvar några år innan flytten till Nya Masthuggskajen.
Och i slutändan handlar det mesta om finansiering som är en ständigt pågående process, inte minst kring vågbrytarna som kostar mycket pengar. Kulturhamnen är bara ett av stadens många jubileumsprojekt som ska finansieras.

Läs mer om Eriksbergs Kulturhamn

Kulturbåtsfestivalen september 2013. Foto: Lennart Börjesson