Projekt på gång i Västra Eriksberg

Det händer mycket på Eriksbergs västra delar. Äntligen drar flera projekt igång för att få klart gator och omkringliggande ytor. Vi klev in på kontoret hos Älvstranden Utveckling AB och fick en genomgång om vad som ska hända framöver.

Under lång tid har missnöjet pyrt om gator och torg utmed Monsungatan. Varför blir området inte klart? Så här säger Thomas Nygren:
– Vi har förståelse för att de boende haft synpunkter och vi har försökt förklara för de som ringt och skickat mail till oss. Det är många inblandade aktörer och en komplex process med planläggning, beslut, upphandling, genomförande och drift. Dessutom har vi haft förseningar på grund av oförutsedda gatusättningar med ledningsomläggningar som följd, tillfälliga parkerings- och etableringsbehov, brist på entreprenörer med mera.
– Vi kan inte lova exakta tider men vi lovar att prioritera förbättringarna på Monsungatan.

Nu har arbetet satt igång och här följer en genomgång av det som görs och planeras.

1. Monsungatan etapp 28

I dagarna drar man igång med arbetet etapp 28 för att färdigställa två olika delar av Monsungatan och det ska vara klart i sin helhet juli/augusti 2018. Läs tidigare artikel

2. Kurvan

Denna del av Monsungatan kommer till hösten och ingår i planerad etapp 29 där det pågår projektering och upphandling av entreprenör för att kunna sätta igång med arbetet så fort som möjligt.

Kurvan hanteras av Trafikkontoret och man har hittills sett den som en fartdämpande åtgärd på Monsungatan. Dock ska man nu bygga ut ett antal fartdämpningar i etapp 28 och det kommer att förändra hastigheterna. Trafikkontoret ska dock ta upp frågan om kurvan redan 24 januari vid byggstart av etapp 28. Möjligheter finns att redan nu flytta ut pålarna så kurvan/gatan blir bredare – dock inte så pass långt att det riskerar att bli bilparkering längs med gatan/kurvan. Om man bara ”tar bort pålarna och grusar av vid vägkanten” (såsom det var tänkt) är det stor risk att det återigen blir bilparkering längs med. Man kommer också att skylta med P-förbud i kurvan men det tar ett tag innan det går igenom för beslut och godkännande.

Detta är provisoriska åtgärder som ska göra att bussarna kommer fram lättare, speciellt då Västtrafik nu satt in ledbussar. Även Västtrafik tar problemen på allvar och har lyft detta med trafikföretaget som i sin tur har pratat med förarna.

En ny busshållplats ingår i planeringen av etapp 29.

3. Omkringliggande område vid kurvan och Docktorget

Hela området kommer att vara helt färdigställt när järnvägstunneln är klar för västra hamnbanan men till dess görs en rad tillfälliga åtgärder där förslaget blir klart i slutet av februari. Bland annat planeras kullar med gräsytor, sittytor, rabatter, boulebanor, cykelställ, bänkbord, papperskorgar med mera. Vägbommar ska upp och parkeringsfickor ska tas bort.

4. Området vid kajkanten

Projektering av området vid kajkanten pågår och startmöte ska ske i februari. Området har nyttjats som etablerings-och upplagsyta för byggarbeten och en tid framöver som tillfälliga p-platser. Ytan kommer till hösten att iordningsställas som torg med en terrasserad grön del mellan Dockans nivå och Kajens lägre nivå.

5. Kajutbyggnad och pirar

Likt övriga kajkanter vid dockan ska en brygg-del i trä byggas någon meter nedanför kajkanten, ända bort till Färjenäsparken. Arbetet beräknas påbörjas efter semestern. Kajerna kan färdigställas innan husen mot parken är klara. I planeringen finns också en ambition att behålla och rusta upp pirarna.

6. Färjenäsparken

Inom några veckor öppnas en ny entré till parken, läs artikel

För övrigt ligger parkutbyggnaden sist i processen då man måste invänta de sista husbyggena på Monsungatan. För närvarande jobbar Park & Natur med färdigställandet av parken där man är i gestaltningsfasen. I våras hade man en välbesökt dialog med boende som fick lämna synpunkter och önskemål för den nedre delen av parken mot Göta älv, från Gamlebrunnsgatan ned till älven. Dessa önskemål används vid framställandet av de första skisserna för hur parken kan komma att se ut.

För att kunna färdigställa parken krävs att all byggnation är klar för att få åtkomst till ytorna mot älven och det tar 1-2 år.

Fortsatt information

Den 12 februari kommer Älvstranden Utveckling AB på besök för möte med gruppen Brf Grannsamverkan. Gruppen, som består av representanter från Brf-styrelser, träffas en gång per kvartal för att diskutera aktuella frågor i området.

När projekt drar igång kommer direkt berörda bostadsrättsföreningar att få detaljerad information till sina boende och företag.

Eriksbergs Samverkansförening kommer förstås att bevaka utvecklingen framöver.

Lugnt och fridfullt i kurvan men i rusningstid är det desto stökigare med bussar och bilister som knör

Området vid kajkanten används just nu för byggarbeten och en tid framöver som tillfälliga p-platser

Här ska en brygg-del i trä byggas någon meter nedanför kajkanten, ända bort till Färjenäsparken

Ambitionen är att behålla och rusta upp pirarna