Äntligen färdigställs Monsungatan

 

Nu är det äntligen dags för Trafikkontoret att genomföra nästa etapp som blir ett stort steg i färdigställandet av Monsungatan på Västra Eriksberg.

Arbetet med etapp 28 (rödmarkerat på skissen*) påbörjas i början av januari 2018 och beräknas vara klart i sin helhet juli/augusti 2018. Entreprenören Mark & Energibyggarna startar med norra delen av Monsungatan i början av januari. I slutet av januari drar man igång färdigställande av gatan vid kajen. Detta arbete kommer att påverka in- och utfart till garagen och tillstånd till tillfälliga P-platser kommer att delas ut till berörda.

Men när händer det nåt med kurvan och området vid Docktorget? Älvstranden Utveckling AB säger i en muntlig kommentar att det är hög prioritet och att upphandling nu görs för att kunna sätta igång med arbetet så fort som möjligt. Hela området kommer att vara färdigställt när järnvägstunneln är klar för västra hamnbanan.

* Skissen blir tyvärr lite suddig på vissa webbläsare, vi ber om ursäkt för det.