Därför vill vi ha Styr & Ställ på Eriksberg

Föreslaget systemområde för ett framtida lånecykelsystem i Göteborg.

Nu upphandlas Göteborgs nya lånecykelsystem men Eriksberg är inte med på kartan. Anledningen är att ”Eriksberg i dagsläget inte har tillräckligt stor dagbefolkning för att vara aktuellt att ingå i systemområdet”. Eriksbergs Samverkansförening tycker det är en relevant bedömning av nuläget men vill att den framtida utvecklingen bör tas med i bedömningen så att Eriksberg kommer med i utbyggnaden. Under gårdagen skickade Samverkansföreningen därför nedanstående synpunkter i ett mail till projektledaren och hoppas på en dialog med projektet.

Därför bör Eriksberg ingå i utbyggnaden av Styr & Ställ:

Området har cirka 10 000 invånare och antalet företag och restauranger ökar.

Eriksberg ingår i ett fantastiskt cykelstråk utmed kajerna längs hela norra Älvstranden, från bro till bro.

Färjenäsparken byggs om och blir en av Göteborgs nya event-parker.

Eriksbergs färjeläge knyter ihop Älvstaden med Majorna (5 minuter till Klippans färjeläge).

Trafiknämnden har föreslagit tätare turer i båttrafiken och L och M har tilläggsförslag om att etablera ett nytt färjeläge vid Bockkranen på Västra Eriksberg.

Hotell 11 med Eriksbergshallen utvecklas och det arrangeras alltfler stora event och konferenser.

Trafikverket bygger tunneln för Hamnbanan mellan Eriksberg och Sannegården vilket river barriärer, knyter ihop stadsdelar och öppnar upp så att boende får bättre tillgång till parker, grönområden och kajpromenader.

Att ha med Eriksberg ligger helt i linje med vägen till 2021, ”viljan att komma nära vattnet, bygga broar och öppna miljöer” samt Älvstadens mål att ”stärka kärnan, möta vattnet och hela staden för att skapa en inkluderande, grön och dynamisk innerstad som är öppen för världen”.

Här kan du läsa underlaget för ett nytt lånecykelsystem