Snabba på med Älvsnabben!

Snabba på med färjeläge när kajområdet vid Bockkranen byggs. Foto: claes113@gmail.com

Snabba på är budskapet i det mail som Eriksbergs Samverkansförening idag skickade till delar av Trafiknämnden. Anledningen är de glädjande GP-artiklar som publicerats om Trafiknämndens förslag till satsning på fler färjeavgångar samt tillägget om att förlänga Älvsnabbens sträckning och bygga ett nytt färjeläge vid bockkranen på Eriksberg.

Eriksbergs Samverkansförening har vid ett flertal tillfällen uppvaktat politiker och ledningen för Västtrafik. Sent omsider fick vi ett svar från Västtrafiks styrelse där det inte ges några besked utan snarare hänvisning till busstrafiken.

Samverkansföreningen tycker det är angeläget att snabba på frågan då Park & Natur och Älvstranden Utveckling AB nu sätter igång med byggnationen av kajen där det ”utlovade” färjeläget ska ligga.

Vi vill också poängtera att en snabb etablering av ny och bättre färjeförbindelse ligger helt i linje med vägen till 2021, ”viljan att komma nära vattnet, bygga broar och öppna miljöer” samt Älvstadens mål att ”stärka kärnan, möta vattnet och hela staden för att skapa en inkluderande, grön och dynamisk innerstad som är öppen för världen”.

I våra artiklar om Älvsnabben hittar du tidigare skrivelse och svar från Västtrafik

https://eriksberggoteborg.se/alvsnabben-tredje-gangen-gillt/

https://eriksberggoteborg.se/svar-fran-vasttrafiks-ledning-om-ny-hallplats-vid-bockkranen/

https://eriksberggoteborg.se/alvsnabben-tatare-turer-och-nytt-farjelage-vid-bockkranen/

Gestaltningsförslag som beskriver de olika delarna av kajkanten söder om Bockkranen. Observera att det inte är en detaljutformning.