Nu byggs kajen mot Färjenäsparken

Nu arbetas det för fullt med den nya kajen på Västra Eriksberg. Likt övriga kajkanter vid dockan byggs en brygg-del i trä med ramper och anslutningstrappor nedanför kajkanten ända bort till Färjenäsparken. I detta projekt ingår den östra piren. Arbetet med kajen och piren beräknas vara klart vid årsskiftet.

Iordningställandet av park- och torgytan mot kranen beräknas vara helt klar till sommaren. Det återstår därefter en liten del vid Monsungatans ände inklusive vändplats mot Färjenäsparken när husbyggnationerna är klara.

Parkutbyggnaden mot älven ligger sist i processen då man måste invänta de sista husbyggena på Monsungatan där parken används för byggtransporter och liknande.
Denna del av Färjenäsparken löser en del av stadens problem med ytor för utomhusevenemang. Slottsskogen är ofta fullbokad och det är svårt att hitta alternativ för konserter och festivaler. Färjenäsparken är ett av de områden som passar.

Läs tidigare artikel om projekten på Västra Eriksberg https://eriksberggoteborg.se/ny-information-nedrakningen-har-borjat-for-projekten-pa-vastra-eriksberg/