Ny skrivelse om bullerskydd på Älvsborgsbron

Eriksbergs Samverkansföreningen skickar återigen en skrivelse med karta till Trafikverket om bullerskydd på Älvsborgsbron. Den första skickades för ett år sedan utan något svar. Nu gör vi ett nytt försök eftersom det ska dra igång nya renoveringsetapper på bron. Så här är skrivelsen formulerad:

Förslag om bullerskydd:

Öster om Älvsborgsbron (in mot staden) är det väldigt många bostäder, företag och uteserveringar på Västra Eriksberg och på Klippanområdet, dvs på båda sidor om älven. Dessutom tillkommer fler bostäder när Stenas Tysklands-terminal flyttar.

Färjenäsparken som ligger i direkt anslutning till bron på Hisingssidan ska utvecklas av Göteborgs Stad och bli en park för bland annat musikevent.

Eftersom det är mycket trafik med ständigt buller så är det nödvändigt med någon form av bullerskydd, speciellt på brons östra sida. En idé är någon form av plexiglas eller liknande som enkelt kan monteras på gallren.

Helst bör det bli bullerskydd på hela bron men med tanke på vindfång så inser vi att det måste utredas om att ha skydden på den ”hängande” delen av bron men det bör minst fungera på de fasta delarna, fram till de höga pylonerna.