Utbyggnad av kaj och pir mot Färjenäsparken tar fart

Skylten har suttit uppe en tid men det är nu man börjar se det konkreta arbetet med kajen och piren mot Färjenäsparken. Under dagen anlände en grävare från sjösidan och likt övriga kajkanter vid dockan ska en bryggdel i trä byggas med ramper och anslutningstrappor nedanför kajkanten ända bort till Färjenäsparken. I detta projekt ingår en av pirarna.

Läs mer om projekten på Västra Eriksberg https://eriksberggoteborg.se/ny-information-nedrakningen-har-borjat-for-projekten-pa-vastra-eriksberg/