19 januari ny tid för yttrande till St1 Refinery

Nu är det klart att St1 Refinery AB senarelägger tidpunkten för yttrande angående samråd om ändringstillstånd för befintlig depåverksamhet. Anledningen är att utskicket till boende och företag på Västra Eriksberg försenades. Istället för 10 januari har man förlängt till 19 januari 2020.

I utskicket av inbjudan till samråd har St1 Refinery, tillsammans med länsstyrelsen, valt följande avgränsning:
– Privatpersoner inom 1 km radie (blå cirkel)
– Verksamheter med adress inom postnummer (gult område)

Flertalet bostadsrättsföreningar på Västra Eriksberg har påbörjat diskussion om budskap i yttrandet och detsamma gäller för samråd inför en planerad anläggning för el- och värmeproduktion av Göteborg Energi.