Nu är piren klar

Under dagen besiktigades och godkändes den ombyggda piren vid Monsungatan mot Färjenäsparken. Byggjobbarna har redan börjat ta bort avspärrningarna så den blir tillgänglig för Eriksbergarna. Den del av piren som går längs med älven kommer att rivas då det blir för tekniskt komplicerat och för dyrt att bygga om.

Det har under hösten arbetats intensivt med den nya kajen och piren på Västra Eriksberg. Likt övriga kajkanter vid dockan har det byggts en brygg-del i trä med ramper och anslutningstrappor ända bort till Färjenäsparken.

Iordningställandet av Pölsebokajen (mot kranen) har hittills bestått av arbete med underredet och det beräknas vara klart i januari. Därefter startar själva ytarbetet och man beräknar att hela området är klart till sommarsemestern. Parallellt kommer Eriksbergs Samverkansförening att bevaka frågan om möjligt färjeläge för Älvsnabben.

Utbyggnaden av Färjenäsparken mot älven ligger sist i processen då man måste invänta de sista husbyggena på Monsungatan där parken används för byggtransporter och liknande.
Denna del av Färjenäsparken löser en del av stadens problem med ytor för utomhusevenemang. Slottsskogen är ofta fullbokad och det är svårt att hitta alternativ för konserter och festivaler. Färjenäsparken är ett av de områden som passar.

Läs tidigare artikel om projekten på Västra Eriksberg https://eriksberggoteborg.se/ny-information-nedrakningen-har-borjat-for-projekten-pa-vastra-eriksberg/