Hamnbanan, Eriksberg- Pölsebo

Bild: Trafikverket

Arbeten oktober – december 2020, Det här bygger vi – Dubbelspår i tunnel

Det nya dubbelspåret kommer att vika av från nuvarande spår efter Nordviksbron. Därefter går de i en ca 1 km lång tunnel, fortsätter igenom Bratteråsberget, vidare under Krokängsparken och mynnar ut vid Pölsebo. Här ansluter spåren till nuvarande spår. Pölsebo bangård, de gamla spåren och bron över Säterigatan rivs.

Följ länken så får du mer information och kan bl.a. få förvarning om sprängningar 150 m från din adress.
Läs mer 

21 oktober, 2020

0

Snart byggstart för Hamnbanan

Eriksbergs Samverkansförening bedömer att Hamnbanans tunnel kommer att få stor och positiv påverkan på Eriksberg, bland annat genom förbättrad miljö, ökad säkerhet och utveckling av området när stadsdelar och parker knyts ihop.

I strilande regn hade Trafikverket och Skanska under måndagen intern ”kick off” inför starten av bygget med Hamnbanan Eriksberg-Pölsebo. Inom kort inleds arbeten med spontning, schaktning och ledningsarbeten. Tunnelarbeten startar i månadsskiftet och man förbereder nu kring hur träd kan bevaras eller tillfälligt flyttas.

Boende kommer att påverkas då det under våren blir sprängningsarbeten, gatuavstängningar och inhägnader. Trafikverket har i dagarna informerat i detalj om vårens planer genom att lägga information i närboendes brevlådor.

30 procent av Sveriges export går genom Göteborgs Hamn och att bygga dubbelspår på Hamnbanan är den grundläggande orsaken till att staten och EU finansierar Hamnbanans utbyggnad med förläggning i tunnlar. På köpet får Eriksberg en helt ny stadsutveckling med nya bostäder, stadsdelar som knyts ihop och förbättrad miljö utan bullrande tåg.

Hamnbanan Eriksberg-Pölsebo blir ett av Göteborgs största infrastrukturprojekt, en investering på 1,6 miljarder som i huvudsak finansieras av statliga pengar och EU-bidrag.

Läs tidigare artiklar om Hamnbanan https://eriksberggoteborg.se/?s=Hamnbanan

INFORMATION TILL NÄRBOENDE

27 januari, 2020

0

Informationsmöte 6 oktober om Hamnbanan Eriksberg-Pölsebo

Söndag 6 oktober bjuder Trafikverket och Skanska in till informationsmöte för allmänhet och företag i Eriksbergshallen, Hotell 11. Mellan kl. 13-15 kommer Trafikverket och entreprenören Skanska att berätta om projektet och om kommande arbeten samt besvara frågor.

Hamnbanans tunnel kommer att få stor och positiv påverkan på Eriksberg, bland annat förbättrad miljö, ökad säkerhet och utveckling av området när stadsdelar och parker knyts ihop.

Hamnbanan byggs ut till dubbelspår för att öka kapaciteten för godstrafik till och från hamnen. Etappen Eriksberg–Pölsebo är den 1,9 kilometer långa sträcka som går ungefär mellan Eriksbergs köpcentrum till Älvsborgsbron. Syftet är att fler tåg ska kunna trafikera sträckan och mer gods lyftas från väg till järnväg.

10 september, 2019

0

Hamnbanan: nu händer det saker vid Krokängsparken

Arbetet med Hamnbanan fortsätter och nu händer det saker vid Krokängsparken. Nya stigar börjar anläggas och på kartan kan du se vart du kan promenera under byggtiden.

Trafikverket har också påbörjat utgrävningen av den arkeologiska platsen vid Bratteråsberget och flyttning av alléträden längs Säterigatan. Träden flyttas tillfälligt till kyrkogården i Lundby nya kyrka och flyttas tillbaka när Hamnbanan är klar.

Eriksbergs Samverkansförening har skrivit en rad artiklar om Hamnbanan som du hittar här på hemsidan. Du kan också följa projektet på Trafikverkets hemsida https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/Goteborg-Hamnbanan/Eriksberg–Polsebo/

9 maj, 2019

0

Lapp på luckan vid söndagens informationsmöte om Hamnbanan

”Tyvärr, det är fullt”. Intresset för Hamnbanan överraskade Trafikverket som på söndagen snabbt fick lägga in ett extramöte för engagerade Eriksbergare. Drygt 150 personer valde att vika eftermiddagen åt information och fika i klubbhuset och efterföljande promenad i Krokängsparken med projektspecialister. De flesta frågor handlade om trädflyttar, sprängning och schaktning men på det stora hela verkar det vara tummen upp från besökarna. Vem vill inte bli av med barriären med de bullrande tågen?

Läs mer på Trafikverkets hemsida: https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/Goteborg-Hamnbanan/Eriksberg–Polsebo/

18 november, 2018

0

Djupdykning om Hamnbanan – på söndag är det din tur

Fotbollsplaner, gångbroar, trädflyttar, tunnlar, tråg, vall, berg och lera. I Eriksbergs vinkällares djupa valv fick medlemmar i Eriksbergs Samverkansförening djupdyka i alla de frågor som hänger ihop med Hamnbanan Eriksberg-Pölsebo. Trafikverkets projektledare Björn Ållenberg gick igenom alla detaljer i ett av Göteborgs största infrastrukturprojekt, en investering på 1,6 miljarder som i huvudsak finansieras av statliga pengar och EU-bidrag.

30 procent av Sveriges export går genom Göteborgs Hamn och att bygga dubbelspår på Hamnbanan är den grundläggande orsaken till att staten och EU finansierar Hamnbanans utbyggnad med förläggning i tunnlar. På köpet får Eriksberg en helt ny stadsutveckling med nya bostäder, stadsdelar som knyts ihop och förbättrad miljö utan bullrande tåg.

På söndag finns Trafikverket på plats i Eriksbergs IF:s tidigare klubblokal i Krokängsparken för att berätta om projektet för boende i området. Klockan 13.30 är det en presentation av projektet och därefter blir det promenad utmed sträckan.

Läs om Hamnbanan här https://www.trafikverket.se/hamnbanan

15 november, 2018

0

Temakväll om Hamnbanans tunnel som öppnar upp Eriksberg

Hamnbanans tunnel kommer att få stor och positiv påverkan på Eriksberg, bland annat förbättrad miljö, ökad säkerhet och utveckling av området när stadsdelar och parker knyts ihop. Eriksbergs Samverkansföreningen bjuder in medlemmarna till en temakväll den 15 november där huvudtemat är Hamnbanan Eriksberg-Pölsebo som är ett av Göteborgs största infrastrukturprojekt med en investering på 1,6 miljarder kronor.

Under temakvällen i Eriksbergs Vinsällskaps lokaler blir det information och diskussion om Hamnbanan tillsammans med Trafikverkets projektledare Björn Ållenberg men det är också ett tillfälle för att träffas för att knyta kontakter. Och som avslutning blir det en titt i Eriksbergs Vinkällare.

Läs om Hamnbanan här https://www.trafikverket.se/hamnbanan

23 oktober, 2018

0

Hamnbanan + fotboll = sant

Foto: claes113@gmail.com

Nu är fotbollsplanen klar för spel. Konstgräset är utrullat och Eriksbergs IF kan snart börja träna och spela på den nyupprustade anläggningen vid Seamen´s Center på Rosenhill. Planen är ett av de första synbara bevisen för att Trafikverkets projekt Hamnbanan drar igång. Den nya hamnbanan kommer att riva barriärer, knyta ihop stadsdelar och öppna upp så att boende får bättre tillgång till parker, grönområden och kajpromenader.

Under projekttiden kommer den upprustade idrottsanläggningen främst att användas av Eriksbergs IF då deras fotbollsplan och klubbstuga vid Krokängsplan påverkas av Hamnbanan. Efter byggtiden kommer fotbollsplanen och klubbstugan vid Krokängsplan att byggas upp igen.

Eriksbergs IF bildades 1931 och håller till vid Krokängsparken i Eriksberg. Föreningen har verksamhet för både pojkar och flickor och har prisats av stadsdelsförvaltningen för sin satsning på flickfotboll. Föreningen har idag ca 350 medlemmar och växer för varje år i takt med att Eriksberg växer med nya bostäder.

När viktiga saker händer i projekt Hamnbanan kommer Eriksbergs Samverkansförening att informera om projektet i samarbete med Trafikverkets kommunikatörer, projektledare och miljöexperter. För den vetgirige finns massor av intressant information på Trafikverkets hemsida https://www.trafikverket.se/hamnbanan

Foto: claes113@gmail.com

Foto: claes113@gmail.com

18 juni, 2018

0

Hamnbanan utökas och blir tunnel

Hamnbanans del mellan Eriksberg och Pölsebobangården ska byggas ut, men inte med ett nytt spår som först var tanken. Nej, det nuvarande enkelspåret ovan mark ersätts med en dubbelspårig bergtunnel för att kunna möta det ökade behovet av godstransporter till och från Göteborgs hamn. Det går att läsa i slutrapporten för utredningen som Trafikverket har gjort.

Flera alternativa utbyggnader har diskuterats. Utifrån bedömningskriterier som  funktion, kostnader, samhällsekonomisk nytta och påverkan på hälsa och miljö anses tunnelalternativet vara det bästa. Det är förordat av remissinstanser som  Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Räddningstjänsten och Göteborg stad.

För boende på Eriksbergs kommer tunneln att ge en bättre boendemiljö och ökad säkerhet. Att det nu blir möjligt med ny bebyggelse där det gamla spåret försvinner öppnar även upp för upprustning av de mötesplatser som redan finns i området.

Läs rapporten i sin helhet på Trafikverkets webbplats

7 maj, 2012

2

Eriksbergs midsommarfirande flyttas till Rosenhill

På grund av bygget av Hamnbanan flyttas midsommarfirandet i år från Krokängsparken till Seamens Center på Rosenhill där Eriksbergs IF tillfälligt har sin verksamhet under byggnationen av Hamnbanan.

Arrangörerna Eriksbergs IF och Lundby Stadsdelsförvaltning planerar för traditionellt firande med dans kring midsommarstång, underhållning, barnkarusell, hoppborg, lotterier och servering.

Firandet är på Midsommarafton 21 juni kl. 12-17. Du hittar Seamens Center på Köpenhamnsgatan 25 och buss 20 och 32 stannar precis utanför. Se också på kartan för att hitta rätt.

27 maj, 2019

0