Klart för byggstart i inre Eriksbergsdockan

Nu är planen beslutad för parken längst in i Eriksbergsdockan som nu ska få ett rejält ansiktslyft. Planteringar, lekytor, boulebanor, volleybollplaner och möjlighet till foodtrucks är exempel på det som ska byggas. Just nu sker tidsbokning av entreprenören och ambitionen är att starta i september och att det är klart i början av november.

Projektet som Älvstranden Utveckling AB nu sätter i sjön är en tillfällig lösning i avvaktan på att järnvägstunneln blir klar för Västra Hamnbanan. Grundtanken är att parken ska erbjuda något för alla, från småbarnslek till djärvare klätterlek för de äldre barnen. Volleybollplanerna behålls och sportutbudet utökas med boulebanor för de som önskar en stillsammare aktivitet. Det blir också en uppställningsplats för foodtrucks och liknande om det blir behov av lokala events.

Sakta men säkert genomförs de olika projekten längs Monsungatan och inom ett par veckor kan du läsa mer om status i de olika projekten. Tidigare artikel från april finns här https://eriksberggoteborg.se/hur-star-det-till-med-projekten-pa-vastra-delarna-av-eriksberg/

Foto: claes113@gmail.com