Ny skrivelse om bullerskydd på Älvsborgsbron

Eriksbergs Samverkansföreningen skickar återigen en skrivelse med karta till Trafikverket om bullerskydd på Älvsborgsbron. Den första skickades för ett år sedan utan något svar. Nu gör vi ett nytt försök eftersom det ska dra igång nya renoveringsetapper på bron. Så här är skrivelsen formulerad:

Förslag om bullerskydd:

Öster om Älvsborgsbron (in mot staden) är det väldigt många bostäder, företag och uteserveringar på Västra Eriksberg och på Klippanområdet, dvs på båda sidor om älven. Dessutom tillkommer fler bostäder när Stenas Tysklands-terminal flyttar.

Färjenäsparken som ligger i direkt anslutning till bron på Hisingssidan ska utvecklas av Göteborgs Stad och bli en park för bland annat musikevent.

Eftersom det är mycket trafik med ständigt buller så är det nödvändigt med någon form av bullerskydd, speciellt på brons östra sida. En idé är någon form av plexiglas eller liknande som enkelt kan monteras på gallren.

Helst bör det bli bullerskydd på hela bron men med tanke på vindfång så inser vi att det måste utredas om att ha skydden på den ”hängande” delen av bron men det bör minst fungera på de fasta delarna, fram till de höga pylonerna.

21 september, 2018

Grävjobbet klart i mitten av november

Vi skrev till Kontakta Göteborgs Stad om grävjobbet vid Stapelbädden som är en pulsåder mellan Västra Eriksberg och Eriksbergskajen. Där passerar mängder av Eriksbergare varje dag. Nu har vi fått svar av entreprenören att arbetet ska vara klart i mitten av november. Vägen/gången vid stapelbädden är en pulsåder mellan Västra Eriksberg och Eriksbergskajen där det passerar tusentals människor varje […]

18 september, 2018

Cykelbåt istället för bro?

Cykelbåt istället för bro? Den frågan ställer sig Trafikverket inför de tre kommande renoveringsetapperna av Älvsborgsbron. Två etapper är gjorda 2016-2018 och nu står brons vägbeläggning och fogar på tur. Läs mer om etapperna i GöteborgDirekt

17 september, 2018

Därför vill vi ha Styr & Ställ på Eriksberg

Nu upphandlas Göteborgs nya lånecykelsystem men Eriksberg är inte med på kartan. Anledningen är att ”Eriksberg i dagsläget inte har tillräckligt stor dagbefolkning för att vara aktuellt att ingå i systemområdet”. Eriksbergs Samverkansförening tycker det är en relevant bedömning av nuläget men vill att den framtida utvecklingen bör tas med i bedömningen så att Eriksberg […]

13 september, 2018

Snabba på med Älvsnabben!

Snabba på är budskapet i det mail som Eriksbergs Samverkansförening idag skickade till delar av Trafiknämnden. Anledningen är de glädjande GP-artiklar som publicerats om Trafiknämndens förslag till satsning på fler färjeavgångar samt tillägget om att förlänga Älvsnabbens sträckning och bygga ett nytt färjeläge vid bockkranen på Eriksberg. Eriksbergs Samverkansförening har vid ett flertal tillfällen uppvaktat […]

4 september, 2018

Älvsnabben: tätare turer och nytt färjeläge vid Bockkranen?

Eriksbergs Samverkansförening och privatpersoner på Eriksberg har vid ett flertal tillfällen uppvaktat politiker och tjänstemän om Älvsnabben. Hittills har det inte gett resultat men nu kan man se ljuset i tunneln. Vid Trafiknämnden sammanträde den 30 augusti finns det flera förslag till förbättringar som berör boende och företag i området. I dagens GP kan man […]

2 september, 2018

SENASTE NYTT: läget med projekten på Västra Eriksberg

Nu finns ny information om läget med de sex olika projekt som Eriksbergs Samverkansförening följt sedan januari. Kurvan, kajer, pirar, Färjenäsparken – läs här om planer, tidpunkter och skisser från Älvstranden Utveckling AB och förvaltningarna. Observera att tidplanerna är preliminära beroende på hur snabbt det går med projektering, upphandlingar och väderförhållanden. Monsungatan etapp 28 och […]

28 augusti, 2018

Succé för nya skärgårdslinjen Stenpiren – Eriksberg – Hönö Klåva

Det har gått mycket bra för Styrsöbolagets nya båtlinje mellan Stenpiren, Eriksberg och Hönö Klåva i norra delen av Göteborgs skärgård. Linjen har haft nära 33 500 passagerare mellan den 26 juni och 19 augusti. – Det är en helt otrolig drömstart på linjen och en bekräftelse på att det finns ett behov och ett […]

23 augusti, 2018

På gång: Ö-festen på Ringön, Lundbydagen och Lindholmens kulturdag

I närheten av Eriksberg avlöser de lokala festivalerna varandra. Ö-festen på Ringön, Lundbydagen och Lindholmens Kulturdag bjuder in till massor av aktiviteter. Ö-festen på Ringön 1 september 12-18 https://www.facebook.com/events/%C3%B6-festen-2018/642789139402431/ Det är tredje upplagan av Ö-Festen på Ringön. Förberedelserna pågår och det är många på ön som är med och fixar. Man siktar på samma varma, […]

20 augusti, 2018