Projekt på gång i Västra Eriksberg

Det händer mycket på Eriksbergs västra delar. Äntligen drar flera projekt igång för att få klart gator och omkringliggande ytor. Vi klev in på kontoret hos Älvstranden Utveckling AB och fick en genomgång om vad som ska hända framöver.

Under lång tid har missnöjet pyrt om gator och torg utmed Monsungatan. Varför blir området inte klart? Så här säger Thomas Nygren:
– Vi har förståelse för att de boende haft synpunkter och vi har försökt förklara för de som ringt och skickat mail till oss. Det är många inblandade aktörer och en komplex process med planläggning, beslut, upphandling, genomförande och drift. Dessutom har vi haft förseningar på grund av oförutsedda gatusättningar med ledningsomläggningar som följd, tillfälliga parkerings- och etableringsbehov, brist på entreprenörer med mera.
– Vi kan inte lova exakta tider men vi lovar att prioritera förbättringarna på Monsungatan.

Nu har arbetet satt igång och här följer en genomgång av det som görs och planeras.

1. Monsungatan etapp 28

I dagarna drar man igång med arbetet etapp 28 för att färdigställa två olika delar av Monsungatan och det ska vara klart i sin helhet juli/augusti 2018. Läs tidigare artikel

2. Kurvan

Denna del av Monsungatan kommer till hösten och ingår i planerad etapp 29 där det pågår projektering och upphandling av entreprenör för att kunna sätta igång med arbetet så fort som möjligt.

Kurvan hanteras av Trafikkontoret och man har hittills sett den som en fartdämpande åtgärd på Monsungatan. Dock ska man nu bygga ut ett antal fartdämpningar i etapp 28 och det kommer att förändra hastigheterna. Trafikkontoret ska dock ta upp frågan om kurvan redan 24 januari vid byggstart av etapp 28. Möjligheter finns att redan nu rensa upp, ta bort betongpålarna, grusa av vid vägkanten samt skyltsättning mot parkeringsproblemen. Detta är provisoriska åtgärder som ska göra att bussarna kommer fram lättare, speciellt då Västtrafik nu satt in ledbussar. Även Västtrafik tar problemen på allvar och har lyft detta med trafikföretaget som i sin tur har pratat med förarna.

En ny busshållplats ingår i planeringen av etapp 29.

3. Omkringliggande område vid kurvan och Docktorget

Hela området kommer att vara helt färdigställt när järnvägstunneln är klar för västra hamnbanan men till dess görs en rad tillfälliga åtgärder där förslaget blir klart i slutet av februari. Bland annat planeras kullar med gräsytor, sittytor, rabatter, boulebanor, cykelställ, bänkbord, papperskorgar med mera. Vägbommar ska upp och parkeringsfickor ska tas bort.

4. Området vid kajkanten

Projektering av området vid kajkanten pågår och startmöte ska ske i februari. Området har nyttjats som etablerings-och upplagsyta för byggarbeten och en tid framöver som tillfälliga p-platser. Ytan kommer till hösten att iordningsställas som torg med en terrasserad grön del mellan Dockans nivå och Kajens lägre nivå.

5. Kajutbyggnad och pirar

Kajutbyggnad med trädäck ska ske utmed älven, ända bort till Färjenäsparken. Arbetet beräknas påbörjas efter semestern. Kajerna kan färdigställas innan husen mot parken är klara. I planeringen finns också en ambition att behålla och rusta upp pirarna.

6. Färjenäsparken

Inom några veckor öppnas en ny entré till parken, läs artikel

För övrigt ligger parkutbyggnaden sist i processen då man måste invänta de sista husbyggena på Monsungatan. För närvarande jobbar Park & Natur med färdigställandet av parken där man är i gestaltningsfasen. I våras hade man en välbesökt dialog med boende som fick lämna synpunkter och önskemål för den nedre delen av parken mot Göta älv, från Gamlebrunnsgatan ned till älven. Dessa önskemål används vid framställandet av de första skisserna för hur parken kan komma att se ut.

För att kunna färdigställa parken krävs att all byggnation är klar för att få åtkomst till ytorna mot älven och det tar 1-2 år.

Fortsatt information

Den 12 februari kommer Älvstranden Utveckling AB på besök för möte med gruppen Brf Grannsamverkan. Gruppen, som består av representanter från Brf-styrelser, träffas en gång per kvartal för att diskutera aktuella frågor i området.

När projekt drar igång kommer direkt berörda bostadsrättsföreningar att få detaljerad information till sina boende och företag.

Eriksbergs Samverkansförening kommer förstås att bevaka utvecklingen framöver.

Lugnt och fridfullt i kurvan men i rusningstid är det desto stökigare med bussar och bilister som knör

Området vid kajkanten används just nu för byggarbeten och en tid framöver som tillfälliga p-platser

Här ska det läggas trädäck

Ambitionen är att behålla och rusta upp pirarna

19 januari, 2018

Invigningsvecka i Älvrummet på Lindholmen

Älvrummet, som nyligen flyttat från Lilla Bommen till Lindholmen, bjuder in till invigningsvecka 29 januari-3 februari. Då kan du ta del av föreläsningar, utställningar och uppleva framtidens Göteborg genom virtual reality (VR). Självklart är det mycket fokus på Älvstadens utveckling. Du hittar Älvrummet på Lindholmspiren 3-5. Läs mer om programmet på Älvstadens hemsida

18 januari, 2018

Svenska Västkustlinjen satsar med fler båtar och nya kryssningar

Eriksberg hukar inför snöstorm men redan om en vecka gör Svenska Västkustlinjen sin första kryssning för året. Med hemmahamn Eriksberg blir 2018 ett spännande år för rederiet och i vinterkylan tar vi temperaturen på Västkustlinjen inför kryssningssäsongen. – Redan 22 januari gör vi säsongspremiär med Nya Skärgården och vi har stora förhoppningar inför det nya året, med […]

17 januari, 2018

Glädjande rapport – antalet bostadsinbrott minskar

  Polisen på Hisingen skickar varje månad ut en rapport till föreningar som är med i Grannsamverkan mot brott. I den senaste rapporten konstateras att bostadsinbrotten minskar. Under december rapporterades 34 fullbordade bostadsinbrott, vilket är fler än en normalmånad men färre än befarat då december brukar vara en av de värsta månaderna på året. Följer […]

14 januari, 2018

Dialog och samarbete för förbättrad kommunikation på Eriksberg

Rubriken ovan inleder den skrivelse som Eriksbergs Samverkansförening idag skickar till nyckelpersoner i flera förvaltningar och bolag. Ambitionen med skrivelsen är att hitta former för samarbete för att förbättra stadens kommunikation med boende och företag – både kring kortsiktiga och långsiktiga utvecklingsfrågor som rör hela Eriksberg. Som ett första case vill föreningen testa formerna i […]

9 januari, 2018

Ny entré till Färjenäsparken klar i februari

Lite undangömt, i skuggan av berget och husen på Monsungatan tar nu den nya entrén till Färjenäsparken form. Just nu färdigställs den långa rampen mot öster och trappan mot väster. Enligt Niclas Bergendahl på Park & Natur ska den nya entrén vara klar i februari och det är nu bara en rejäl köldknäpp med tjäle […]

8 januari, 2018

PreCendo först som ny medlem 2018

PreCendo AB blev först i år som ny medlem i Eriksbergs Samverkansförening. Företaget finns sedan ett halvår i nya lokaler på Monsungatan 78, alldeles invid kajen och i skuggan av bockkranen. I dagsläget är 34 företag och 20 bostadsrättsföreningar medlemmar i Eriksbergs Samverkansförening. Så här säger Raymond Göransson och Lotta Nordin-Göransson om flytten till Eriksberg: […]

7 januari, 2018

Äntligen färdigställs Monsungatan

  Nu är det äntligen dags för Trafikkontoret att genomföra nästa etapp som blir ett stort steg i färdigställandet av Monsungatan på Västra Eriksberg. Arbetet med etapp 28 (rödmarkerat på skissen*) påbörjas i början av januari 2018 och beräknas vara klart i sin helhet juli/augusti 2018. Entreprenören Mark & Energibyggarna startar med norra delen av […]

3 januari, 2018

Hallå där Eriksbergs nya webbredaktörer!

  Hej Lennart och Claes från Eriksbergs Samverkansförening. Ni ska ta över hemsidan och Facebook-sidan efter årsskiftet. Berätta lite mer om er själva och planerna för webben. – Ja, det stämmer. Det ska bli väldigt roligt. Jag har bott i området i lite mer än två år och har en bakgrund inom kommunikationsfrågor. Det ska […]

20 december, 2017

Framtidsdialog om Västra Eriksberg

  Under temat ”Möten skapar värden” diskuterades framtidens Västra Eriksberg under måndagen. Gruppen för Brf Grannsamverkan på Västra Eriksberg bjöd in Älvstranden Utveckling AB och Eriksbergs Samverkansförening till möte för att diskutera framtidsfrågor för området. Älvstranden Utveckling AB lämnar fastighetsägaransvaret i området men fortsätter att ansvara för de allmänna ytor som ännu inte är färdigutvecklade. För […]

12 december, 2017