Dykinspektion av Eriksbergskajen

Nu pågår dykarbete för fullt längs Eriksbergskajen. Älvstranden Utveckling AB dokumenterar skick och status på kaj- och brygganläggningar efter Norra Älvstranden och genomför åtgärder för att garantera bra skick på anläggningarna.

Dykinspektionen har nu påbörjats på Eriksberg för att undersöka kajkonstruktionen, från Vindarnas Tempel till Styrfarten. Arbetet beräknas vara klart i slutet av juni.

26 maj, 2020

Nyfiken på nästa etapp av Färjenäsparken?

En sammanhängande gräsyta genom parken för evenemang, aktiviteter och rekreation – omfamnad av bryn med varierad vegetation och gläntor. Stråk som kopplar ihop parkens delar och en ny entré. Det är innehållet i nästa etapp av utbyggnaden av Färjenäsparken som ska stå klar hösten 2021. Under hösten 2020 börjar byggnationen av etapp två av Färjenäsparken, […]

14 maj, 2020

Sista etappen av kajen vid Bockkranen

Projekten längs Monsungatan är nu inne på upploppet. Under april inleder Park- och Naturförvaltningen arbetet med att färdigställa kajen söder om Bockkranen. Men varning för högt ljud från betongrivning. I samband med arbetet kommer man först riva ytskiktet på kajen och sedan göra en ny pågjutning av betong på kajen. Alla arbeten kommer utföras under […]

28 april, 2020

Valborgsfirandet i Färjenäsparken inställt 

I kontakterna med Lundby Stadsdelsförvaltning har Eriksbergs Samverkansförening fått besked om att Valborgsfirandet i Färjenäsparken är inställt på grund av Corona-pandemin. Valborgsfirandet i Färjenäsparken blev förra året en succé med drygt 4 000 besökare och Stadsdelsförvaltningen var positiva och uttryckte ambitionen att göra Valborgsfirandet till en tradition i Färjenäsparken. Se artikel från 2019 https://eriksberggoteborg.se/valborgsfirandet-i-farjenasparken-en-blivande-tradition/  

14 april, 2020

Ostindiefararen skjuter salut Påskafton kl. 22.00

Hundägare och skotträdda ska vara förberedda på att det skjuts salut från Ostindiefararen under Påskaftonens kväll kl. 22.00. Fyra skott kommer att skjutas för att uppmärksamma stödgalan till Radiohjälpen för drabbade av Corona-pandemin. Galan sänds i SvT 1 kl. 20.00-22.30.

10 april, 2020

Göteborgs-Posten om Coronakrisen på Eriksberg

Anders Höckenströms idé blev ett upprop till Brf:er på Eriksberg och så småningom en artikel i GP. Förhoppningsvis inspirerar det flera Brf:er i Göteborg. https://www.gp.se/ekonomi/h%C3%A4r-f%C3%A5r-f%C3%B6retag-s%C3%A4nkt-hyra-under-coronakrisen-bostadsf%C3%B6reningar-st%C3%B6ttar-1.26056898  

29 mars, 2020

Kan Brf:er och bostadsbolag hjälpa Eriksbergsföretagen under Corona-krisen?

Samverkansföreningen fick idag ett mail från Anders Höckenström som bor på Ostindiefararen. Anders är själv inte representant för företag eller fastighetsägare men känner ett engagemang för området. Samverkansföreningen har inte mandat att fatta beslut men vill passa bollen vidare till alla våra medlemmar, främst riktat mot Bostadsrättsföreningarna och Bostadsbolaget. Vissa Brf:er kanske redan börjat diskussionen […]

25 mars, 2020

ÅTERVINNINGS-PRÅMEN SKJUTS UPP TILL HÖSTEN

Under dagen har Göteborgs Stad beslutat att skjuta upp den planerade testomgången till hösten (aug/sep). Med hänsyn till rådande omständigheter i samhället ansåg man det inte lämplig att genomföra testomgången under våren.

20 mars, 2020

OBS SENARELAGT TILL HÖSTEN (Nypremiär 11 april för återvinnings-pråmen)

Trots osäkerheter kring Coronavirus och byggnation av Hisingsbron finns nu en spikad plan för del två i testet med återvinningspråmen i Älvstaden. Den 11 april startar pråmen med tre dagar I Sannegårdshamnen och den 19 april är det dags för tre dagar vid Eriksbergstorget. Sista besök blir den 25 maj. Nytt för i år är […]

18 mars, 2020

Snart byggstart för Hamnbanan

Eriksbergs Samverkansförening bedömer att Hamnbanans tunnel kommer att få stor och positiv påverkan på Eriksberg, bland annat genom förbättrad miljö, ökad säkerhet och utveckling av området när stadsdelar och parker knyts ihop. I strilande regn hade Trafikverket och Skanska under måndagen intern ”kick off” inför starten av bygget med Hamnbanan Eriksberg-Pölsebo. Inom kort inleds arbeten […]

27 januari, 2020