Bockkranen målas om under 2021.

Bockkranen på Eriksberg, ett av Göteborgs mest framträdande landmärke fyller 52 år i år. Kranen med sina 80 meters höjd byggdes 1969 under en tid då varvsnäringen gick in i en ekonomisk kris och staten gick in med ekonomisk stöttning. Trots detta tvingades Eriksbergsvarvet lägga ner hela sin verksamhet 1979.
Kranen ägs numera och förvaltas av Älvstranden Utveckling AB. Sedan 2012 är den klassad som byggnadsminne och får inte förändras eller flyttas utan Länsstyrelsens tillstånd.

Som de flesta av oss boende i området runt Eriksbergsdockan redan känner till, kommer kranen under året att målas om. Den måste underhållas för att inte rosta sönder och förfalla med de riskmoment detta skulle innebära. Senast kranen målades var 1992 och nu nästan 30 år senare är det dags igen. Att planera ett så stort rostskyddsprojekt i direkt anslutning till bostadsområdet runt kranen är en utmaning med många inblandade och mycket hänsynstagande. Detta är Älvstranden Utveckling AB väl medvetna om och i slutet på november informerades de närmast boende genom ett Teamsmöte (internetmöte) om projektet.

Det bli inte bara ommålning som sker under projektet, utan belysningen som premierats i flera internationella tävlingar kommer att ses över och bli densamma som nu fast i en fräschare utformning. Även andra underhållsarbeten kommer att utföras för ett långsiktigt bevarande av kranen. Kostnadsmässigt är projektet totalt budgeterat till 50 – 60 miljoner kronor och slutsumman hamnar närmare 60 miljoner.

Det går tyvärr inte att undvika störningar för de närboende i området under ett så omfattande underhållsarbete och det har tagits största hänsyn till detta.

Lite om vad som kommer att hända och beröra er som bor i närområdet.

– Arbetet beräknas påbörjas i april 2021 och avslutas under i november.
– Busshållplatsen kommer att flyttas till vändslingan under projektet och vissa parkeringsplatser ca 30 st. betalparkeringar kommer att förvinna under projektets gång. Dessa anvisas till P-platser norr om dockan.
– Vissa delar, ca 5% kommer att sandblästras innan målning. Vid sandblästring behövs luftkompressorer som för den oinvigde medför ett visst motorljud och vid själva
blästermunstycket bildas ett kraftigt väsande ljud. De moderna luftkompressorer som används är ljudisolerade, men det blir ändå ett visst motorljud från dem. Trapporna (lejdarna), kranhytten samt lyftoket monteras ner och stationsmålas på annan plats.
– Resterande ytor vattentvättas med högtryck, men en del ytor måste vattenblästras. Vattenblästring görs med extremt högt vattentryck som avverkar färg och rost ner till rent stål. Även detta kommer att medföra ett kraftigt väsande ljud.
– Det kommer att monteras byggnadsställning runt de fyra benen på Bockkranen som kommer att täckas in med presenningar för att bl.a. av miljöskäl inte sprida sand/färgrester/lukt och rost i området. Visst buller kommer att ske vid ställningsbygge och även vid rivning av ställningarna. Det närmaste området runt kranen kommer att inhägnas av säkerhetsskäl för nedfallande föremål.
– Den omdiskuterade basketplanen hamnar inom detta område och kan inte nyttjas för något ändamål av allmänheten under sommarsäsongen.
– Under själva kranbalken finns en undertrall där lyftoket är placerad och som kan förflyttas efter balken och denna kommer att nyttjas för ställningsbygge vid ommålningen av själva balken. Även denna kommer att kläs in med plast för att inte sprida föroreningar i omgivningen.
– Färgsättningen blir en röd färg som även står i bygglovet. Målningen kommer bli både sprutmålning och handmålning. Sprutmålningen och handmålningen kommer inte att bli
speciellt störande. Luktproblem blir minimala.
– Arbete med störande ljud kommer enbart att bli under dagtid 7 – 17 på vardagar, men vissa arbeten som inte medför olägenheter för omgivningen kan förekomma även under andra tider och dagar för att minimera tiden.
– Båtplatserna i dockan kommer att påverkas, då vissa platser under kranen inte kommer att kunna nyttjas och båttrafiken från de platser som ligger innanför kranen kommer inte att kunna passera under tider då arbete pågår. Grefab är inblandade och kommer att anvisa platser för
dessa båtägare.

Efter färdigställandet kommer betraktarna att mötas av en klarare röd Bockkran med en fin
ljussättning som kommer att bestå under många år. Se foto.

Text. Lennart Börjesson

Först ut bland medlemsföretagen – RiverCity Gallery

Foto Lennart Börjesson

Monica och Marie-Louise gör vad de kan för att RiverCity Gallery skall bli en naturlig mötesplats
för konstälskare.

Mångfalden i ett Galleri är A och O för att få folks intresse att besöka Gallerier. Det har varit
en framgångsfaktor för RiverCity Gallery. Monica och Marie-Louise hoppas på att den positiva
trenden för RiverCity Gallery fortsätter och att Monsungatan 57 blir många konstnärers
favoritadress när de tänker ställa ut sina skapelser.

Läs mer här

Avdelning för presentationer av medlemsföretagen

Vi har i samverkansföreningen börjat att göra intervjuer med de företag som är medlemmar i föreningen. Dessa kommer att läggas upp här på hemsidan och hittas i menyn till höger under “Föreningen / Medlemmar”.

Vartefter vi är klara med intervjuerna kommer de att aviseras här på förstasidan och på föreningens Facebooksida. Ambitionen är att publiceringen sker i samband med att något händer i företaget, t.ex. Eriksbergs Boat Show när Boat Showen närmar sig.

Se här

Utbyggnaden startar med återflytt av ”Västlänksträd”

Bild tillhör Göteborgs Stad

Under vecka 4 startar utbyggnaden av Färjenäsparken. Det blir också startskottet för återflytt av träd, som flyttats tillfälligt till plantskola inför bygget av Västlänken.

Arbetet inleds med att ett fyrtiotal ”Västlänksträd” planteras i parken. Det är främst ekar som stått utanför Göteborgsoperan, Casino Cosmopol samt vid Kanaltorget och Regionens hus.
Även oxlar som stått vid Världskulturmuseet, lindar och prydnadsaplar från Kvarnberget samt körsbär och tallar från Korsvägen kommer att få nya permanenta platser i Färjenäsparken.

Träd ”på spa”

Sedan träden flyttades har de stått tillfälligt på en plantskola i Tollered, där Trafikverket ansvarar för skötseln. Det är också Trafikverket som flyttar tillbaka träden till staden.
– Träden har väldigt goda förutsättningar på plantskolan. Lite som att de är på spa jämfört med att stå i Göteborgs innerstad. Därför kan vi nu få stora, välmående träd till de naturlika planteringarna som ramar in evenemangsytan, som ingår i utbyggnaden av Färjenäsparken, förklarar projektledare Emma Johansson, park- och naturförvaltningen.

Läs mer på Göteborg Stads hemsida för stadsutveckling.

Hamnbanan, Eriksberg- Pölsebo

Bild: Trafikverket

Arbeten oktober – december 2020, Det här bygger vi – Dubbelspår i tunnel

Det nya dubbelspåret kommer att vika av från nuvarande spår efter Nordviksbron. Därefter går de i en ca 1 km lång tunnel, fortsätter igenom Bratteråsberget, vidare under Krokängsparken och mynnar ut vid Pölsebo. Här ansluter spåren till nuvarande spår. Pölsebo bangård, de gamla spåren och bron över Säterigatan rivs.

Följ länken så får du mer information och kan bl.a. få förvarning om sprängningar 150 m från din adress.
Läs mer 

Byggnationen på Pölsebokajen är nu klara!

Byggnationen på Pölsebokajen är nu klara och kommer att ta bort stängslet från platsen.

Pölsebokajen har fått ett nytt ytskikt av betong med ett stålräcke vid kanten. Vi har anlagt en mur för att ta upp nivåskillnader. Bakom muren har vi anlagt en gräsmatta som nu är nysådd.

Intill vändslingan och Monsungatan har vi planterat åtta tallar. Under dem har vi lagt så kallad ängsmatta som blommar under sommaren. Vi har också planterat lökar som blommar till våren. Det som återstår är belysning. Den kommer på plats först efter årsskiftet på grund av lång leveranstid.

 

Med vänliga hälsningar

Johan Blomqvist
Park- och naturförvaltningen
Göteborgs stad

Den 2-4 oktober kommer ett antal skutor till Eriksberg

Foto: Föreningen Västkustskutorna

Föreningen Västkustskutorna och Maritimt i Väst inbjuder härmed till den
årliga Skutträffen. Alla traditionella skutor och båtar, stora som små, är välkomna!

Årets Skutträff har Eriksberg Kulturbåtshamn (Göteborg) som både start- och målhamn.
Arrangemanget är ett ”genrep” inför Göteborgs 402-årsjubileum då vi planerar ett större skutarrangemang i Eriksbergs Kulturbåtshamn.

Fredagen 2/10
Skutorna börjar anlända under eftermiddag/kväll. Ulf Sandström har utefter el och båtarnas storlek gjort en planering över placeringen av båtar från Kvarnpiren och bort mot vindarnas tempel. Skepparmöte ombord på M/S Karin 20:00. Beräknat antal fartyg ca 15 st.

Lördagen 3/10
Skutorna lämnar kaj 08:00. Kommer vara ute och segla och vara åter i hamn mellan 16:00-17:00.
18:30 prisutdelning via VHF på kanal 72.

Söndagen 4/10
Skutorna seglar hemåt. Eventuellt att långväga gäster från Danmark hämtar sin båt helgen efter ifall det blåser för mycket för att segla hem på söndagen.

Evenemang och naturlika planteringar i Färjenäsparken till 2021

En sammanhängande gräsyta genom parken för evenemang, aktiviteter och rekreation – omfamnad av bryn med varierad vegetation och gläntor. Stråk som kopplar ihop parkens delar och en ny entré. Det är innehållet i nästa etapp av utbyggnaden av Färjenäsparken som ska stå klar hösten 2021.

Läs mer på Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling