KAFÉET FLICKORNA PÅ FÄRJENÄS – EN RIKTIG PÄRLA MED FIN HISTORIA.

Visionen som Lisa och Susanna har är att utveckla verksamheten och ta hand om alla sina gäster, gamla som nya, med eller utan hund så länge de kan. Något som de gör med sitt fina värdskap, kvalitet och värme och de är därför otroligt glada över att ”Flickorna på Färjenäs” fått utmärkelse i restaurangguiden ”White Guide” som årligen testar och presenterar närmare 800 kaféer och restauranger.

Läs mer

Arbetet med Hamnbanan, Eriksberg – Plösebo fortsätter

Bild: Trafikverket

Detta händer i projektet kommande halvår?

Från Nordviksgatan till Celsiusgatan
Här pågår inga större arbeten under kommande halvår.

Från Celsiusgatan till Bratteråsgatan
Mellan Celsiusgatan och Bratteråsgatan fortsätter vi att schakta oss allt djupare ned i marken. När vi kommit ner till avsett djup kommer vi att gjuta en betongplatta i botten på schaktet. Det blir botten på tunneln, som vi börjar bygga efter sommaren.

Vad händer vid Bratteråsberget
Här spränger vi för den nya järnvägstunneln genom Bratteråsberget. Arbetena fortsätter under hela våren och vi spränger vid cirka ett tillfälle per dag. Sprägningarna kan både höras och märkas av som vibrationer.

Sprängarbetena i Bratteråsberget bakom Eltel är klara

Arbeten på Säterigatan
Säterigatan, som tillfälligt är avstängd för allmän trafik, beräknas öppna igen i slutet av mars.

Där fotbollsplanen tidigare låg, fortsätter vi att sponta, schakta och påla inför kommande tunnelbyggnation. De massor som uppstår när vi gräver transporterar vi ut på lastbilar via Säterigatan. I området lägger vi även ner stora betongrör i marken som ska bli ledningar som tar hand om dagvattnet.

Arbeten vid Krokängsberget
Under mars börjar vi spränga tunneln som ska gå genom Krokängsberget. Arbetena kommer att pågå större delen av året och vi planerar att spränga vid cirka ett tillfälle per dag. arbetet görs från väster till öster och . De bergmassorna som uppstår transporteras ut av lastbilar på en anlagd byggväg genom arbetsområdet, som ansluter till Ivarsbergsmotet

Arbeten i Pölsebo
Från Krokängsberget och västerut, pågår arbete med att förankra sponten mot underliggande berg. Det görs med hjälp av vajrar/ stag så att sponten hålls upprätt. I höjd med gång- och cykelbron i Pölsebo och väster därom, fortsätter arbetet med bland annat pålning inför kommande byggnation av betongtunnel och tråg.

Läs mer på Trafikverkets sida för projektet

Gothenburg Coast Charter personliga båtturer i Göteborgs skärgård

Foto: Lennart Börjesson

Vi kör Charterresor i skärgården och har alltid med oss en extern kapten på våra turer och vi har ett antal kaptener på rullande uppdrag som vi anlitar, eftersom vi själva vill ägna oss åt våra gäster och ge dem den bästa service man kan tänka sig. Vi lagar normalt all mat från grunden och serverar alltid anpassade måltider efter gästernas önskemål. Det blir många provmåltider för oss själva innan vi är nöjda.

Läs mer

Hemsida för underhållsarbete Eriksbergskranen

Foto: Älvstranden Utveckling

Under 2021 genomförs ett underhållsarbete av Eriksbergskranen. I början av april kommer arbetsbodar på plats och arbetsområdet runt kranens östra och västra benpar hägnas in. De tillfälliga förändringar som gäller trafiken i området börjar gälla, och hänvisningsskyltar med information om arbetsområde, avstängningar och tillfälliga gångvägar placeras ut.

Under april och maj kommer undertrallan med tillhörande lyftok att demonteras, liksom ståltrappan i det västra benparet. Därefter börjar arbetet med att bygga ställningar för benparen på både den östra och västra sidan.

Det inhägnade området kommer att vara larmat och videoövervakat.

För löpande information finns nu en hemsida, klicka här.

500 år gammalt färjeläge vid Älvsborgsbron rustas upp

Ett 500 år gammalt färjeläge vid Färjenäs, nedan för Hisingsbron ska rustas upp igen – inför att ett helt nytt Slottsskogen ska skapas nedanför Älvsborgsbron. Bild: Robin Aron

Nedanför Älvsborgsbron, på Hisingssidan, ligger ett avspärrat färjeläge som minst sagt är i risigt skick. Det har inte använts på ett halvt sekel.

Färjeläget är en del av den ”Kungsväg” som knöt ihop Färjenäs med Älvsborg och användes som en förbindelse mellan dessa två i över 500 år. År 1603 uppförde kung Karl IX en stad vid Färjenäs med två kyrkor och ett hundratal bostadshus i trä. Staden brändes ner av danskarna redan 1611.

Färjeläget användes också som en förbindelse mellan Klippan och Färjenäs och har använts av 1600-talets bönder, som tog sina båtar in till stan för att sälja varor, så väl som 1900-talets industriarbetare. Genom åren ersattes de enkla roddbåtarna av dragfärjor och ångbåtar.

Ett år efter att Älvsborgsbron invigdes, 1967, gick den sista båtfärden mellan Färjenäs och Klippan. Sedan dess har färjeläget förfallit.

Nu är politikerna ense om att färjeläget skall rustas upp.

Läs med på Göteborgs Posten.

Häggis IT – IT hjälp för företag och privatperson

Foto: Häggis

Efter många år som anställd på ett antal olika företags IT-avdelningar inom försvarsindustri, kommun, tillverkningsindustri och säljkontor där han varit länken mellan IT’s möjligheter och användares/företagets behov med användare både i och utanför Sverige tog Mikael steget och startade eget 2007.

Firman som Mikael driver helt själv fick namnet ”Häggis IT” efter det gamla smeknamnet Häggis och har fokus på små- och medelstora företag men även privatpersoner.

Läs mer

Bockkranen målas om under 2021.

Bockkranen på Eriksberg, ett av Göteborgs mest framträdande landmärke fyller 52 år i år. Kranen med sina 80 meters höjd byggdes 1969 under en tid då varvsnäringen gick in i en ekonomisk kris och staten gick in med ekonomisk stöttning. Trots detta tvingades Eriksbergsvarvet lägga ner hela sin verksamhet 1979.
Kranen ägs numera och förvaltas av Älvstranden Utveckling AB. Sedan 2012 är den klassad som byggnadsminne och får inte förändras eller flyttas utan Länsstyrelsens tillstånd.

Som de flesta av oss boende i området runt Eriksbergsdockan redan känner till, kommer kranen under året att målas om. Den måste underhållas för att inte rosta sönder och förfalla med de riskmoment detta skulle innebära. Senast kranen målades var 1992 och nu nästan 30 år senare är det dags igen. Att planera ett så stort rostskyddsprojekt i direkt anslutning till bostadsområdet runt kranen är en utmaning med många inblandade och mycket hänsynstagande. Detta är Älvstranden Utveckling AB väl medvetna om och i slutet på november informerades de närmast boende genom ett Teamsmöte (internetmöte) om projektet.

Det bli inte bara ommålning som sker under projektet, utan belysningen som premierats i flera internationella tävlingar kommer att ses över och bli densamma som nu fast i en fräschare utformning. Även andra underhållsarbeten kommer att utföras för ett långsiktigt bevarande av kranen. Kostnadsmässigt är projektet totalt budgeterat till 50 – 60 miljoner kronor och slutsumman hamnar närmare 60 miljoner.

Det går tyvärr inte att undvika störningar för de närboende i området under ett så omfattande underhållsarbete och det har tagits största hänsyn till detta.

Lite om vad som kommer att hända och beröra er som bor i närområdet.

– Arbetet beräknas påbörjas i april 2021 och avslutas under i november.
– Busshållplatsen kommer att flyttas till vändslingan under projektet och vissa parkeringsplatser ca 30 st. betalparkeringar kommer att förvinna under projektets gång. Dessa anvisas till P-platser norr om dockan.
– Vissa delar, ca 5% kommer att sandblästras innan målning. Vid sandblästring behövs luftkompressorer som för den oinvigde medför ett visst motorljud och vid själva
blästermunstycket bildas ett kraftigt väsande ljud. De moderna luftkompressorer som används är ljudisolerade, men det blir ändå ett visst motorljud från dem. Trapporna (lejdarna), kranhytten samt lyftoket monteras ner och stationsmålas på annan plats.
– Resterande ytor vattentvättas med högtryck, men en del ytor måste vattenblästras. Vattenblästring görs med extremt högt vattentryck som avverkar färg och rost ner till rent stål. Även detta kommer att medföra ett kraftigt väsande ljud.
– Det kommer att monteras byggnadsställning runt de fyra benen på Bockkranen som kommer att täckas in med presenningar för att bl.a. av miljöskäl inte sprida sand/färgrester/lukt och rost i området. Visst buller kommer att ske vid ställningsbygge och även vid rivning av ställningarna. Det närmaste området runt kranen kommer att inhägnas av säkerhetsskäl för nedfallande föremål.
– Den omdiskuterade basketplanen hamnar inom detta område och kan inte nyttjas för något ändamål av allmänheten under sommarsäsongen.
– Under själva kranbalken finns en undertrall där lyftoket är placerad och som kan förflyttas efter balken och denna kommer att nyttjas för ställningsbygge vid ommålningen av själva balken. Även denna kommer att kläs in med plast för att inte sprida föroreningar i omgivningen.
– Färgsättningen blir en röd färg som även står i bygglovet. Målningen kommer bli både sprutmålning och handmålning. Sprutmålningen och handmålningen kommer inte att bli
speciellt störande. Luktproblem blir minimala.
– Arbete med störande ljud kommer enbart att bli under dagtid 7 – 17 på vardagar, men vissa arbeten som inte medför olägenheter för omgivningen kan förekomma även under andra tider och dagar för att minimera tiden.
– Båtplatserna i dockan kommer att påverkas, då vissa platser under kranen inte kommer att kunna nyttjas och båttrafiken från de platser som ligger innanför kranen kommer inte att kunna passera under tider då arbete pågår. Grefab är inblandade och kommer att anvisa platser för
dessa båtägare.

Efter färdigställandet kommer betraktarna att mötas av en klarare röd Bockkran med en fin
ljussättning som kommer att bestå under många år. Se foto.

Text. Lennart Börjesson

Först ut bland medlemsföretagen – RiverCity Gallery

Foto Lennart Börjesson

Monica och Marie-Louise gör vad de kan för att RiverCity Gallery skall bli en naturlig mötesplats
för konstälskare.

Mångfalden i ett Galleri är A och O för att få folks intresse att besöka Gallerier. Det har varit
en framgångsfaktor för RiverCity Gallery. Monica och Marie-Louise hoppas på att den positiva
trenden för RiverCity Gallery fortsätter och att Monsungatan 57 blir många konstnärers
favoritadress när de tänker ställa ut sina skapelser.

Läs mer här